top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "issamumo principai":

Baudžiamojo proceso išsamumo principai Įvadas. Baudžiamojo proceso principų sąvoka ir jų reikšmė. Baudžiamojo proceso išsamumo principų užtikrinimo įstatyminės prielaidos. Visapusiškumas. Objektyvumas. Pilnutinumas. Nusikalstamos veikos atskleidimas per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Įrodymų samprata ir jų reikšmė įgyvendinant baudžiamojo proceso ...
(Teisė. Konspektas, 24 psl, 24 kB)
Teisėkūra. Teisėkūros subjektai. Originalioji teisėkūra. Sankcionuotoji teisėkūra. Teisėkūros principai. Teisėtumo principas. Teisėkūros demokratiškumo ir viešumo principas. Teisėkūros profesionalumo principas. Socialinio kompromiso principas. Išsamumo principas. Bendrųjų teisės normų akto struktūrai keliami reikalavimai. Teisėkūros sampra
(Teisė. Konspektas, 1 psl, 11 kB)
Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos vieta teisės mokslo sistemoje. Vidinė teisės mokslo struktūra. Teisėtumo principas. Teisėkūros demokratiškumas ir viešumas. Teisėkūros profesionalumas. Socialinio kompromiso principas. Išsamumo principas. Daugumos principas. Ekonomiškumo principas. Išorinių norminių teisės aktų tvarkymo taisyklės.
(Teisė. Konspektas, 93 psl, 138 kB)

Paieška


bottom