top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "lietuvos konstitucinės teisės įvadas":

ĮVADAS. Bendroji asmens teisinės atsakomybės samprata. 2. Drausminės, administracinės, baudžiamosios, materialinės ir kitų teisinės atsakomybės formų pagrindai. 3. Konstitucinės atsakomybės sampratos klausimai, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvadą. 4. Teisėjo atleidimas už vardo pažeminimą (atsižvelgiant į Konstit
(Teisė. Kursinis, 22 psl, 31 kB)
Įvadas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo pagrindiniai bruožai. Konstitucinio teismo sudėtis ir konstitucinio tesimo teisėjų statusas. Konstitucinio teismo kompetencija. Konstitucinio teismo teisės aktai. Asmenys, kurie turi teisę kreiptis į konstitucinį teismą. Išvada. Naudota literatūra. Pagrindiniai Konstitucinio Teismo veiklos, ...
(Teisė. Referatas, 12 psl, 17 kB)
Įvadas. Suvereniteto sąvokos dinamika. Valstybės suverenitetas tarptautiniuose santykiuose. Suvereniteto įsigalėjimas lietuvos respublikos teisėje. Valstybės suvereniteto požymiai. Valstybės nepriklausomybė ir suvereniteto ribos. Išvados. Literatūra. Suvereniteto klausimas yra vienas painiausių konstitucinės teisės moksle. Sunkumų kelia ta ...
(Teisė. Referatas, 17 psl, 21 kB)
Ivadas. Vietos savivaldos ir valdymo samprata. Vietos savivaldos ištakos. Vietos savivalda tarpukario lietuvoje. Vietos valdžia karo ir pokario metais. Savivalda atkūrus lietuvos nepriklausomybę. Išvados. Literatūra. Darbo aktualumas. Studijuojant Viešąjį administravimą - Vietos savivaldos instituto atsiradimas ir jo raida Lietuvoje, vi ...
(Teisė. Referatas, 14 psl, 17 kB)
Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių kvalifikacija. Žmogaus teisių įtvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucinėje teisėje. Žmogaus teisių gynimo būdai lietuvoje. Teismai. Bendrosios kompetencijos teismai. Specializuoti teismai. Konstitucinis Teismas. Seimo kontrolierių institucija. Valstybės kontrolės institucija. Vaiko teisių ...
(Teisė. Kursinis, 27 psl, 39 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom