top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "maironio tevyne":

Širdies troškimai Maironio lyrikoje. Maironio lyrika kupina meilės gamtai ir žmogui. Gamtos vaizdai poeto eilėraščiuose susiklosto iš konkrečių, aplinką įvardijančių žodžių ir vietovardžių. Jie kūrinyje įgyja poetišką, kilnią prasmę. Žodžiai, kuriais Maironis kalba apie gamtą, tampa tėvynės ženklais. Lietuva - tai Nemunas, Dubysa, Šešupė i ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 7 kB)
Tėvynės grožis Maironio lyrikoje Maironio lyrikoje tėvynė poetizuojama kaip svarbiausia žmogaus vertybė, gražiausias jo turtas. Ypač Maironis pabrėžia tėvynės grožį, aprašydamas įvairius gamtos objektus: upes, ežerus, kalnus, miškus: „Giros ūžė ten, minėjo / Praeities laikus “. Toks girių, miškų vaizdavimas pabrėžia praėjusių laikų didybę, ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 2 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom