top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "medicina lietuvoje":

Įžanga. Medicina yra mokslo žinių sistema, nurodanti kaip gydyti ligonius, tausoti ir stiprinti žmogaus sveikatą. Aplinkos sveikata - medicinos mokslų šaka, tirianti aplinkos taršą ir jos įtaką gyventojų sveikatai. . Nacionalinis aplinkos ir sveikatos veiksmų planas. Atmosferos struktūra. Atmosferos oro sudėtis. Azotas. Anglies dioksidas. ...
(Medicina. Konspektas, 18 psl, 72 kB)
Kriminalistikos teorija ir metodologija. 1 tema. Kriminalistikos mokslo samprata, dalykas ir sistema. Kriminalistikos mokslo samprata, dalykas. Kriminalistikos mokslo uždaviniai. Kriminalistikos mokslo sistema. Kriminalistikos teorija ir metodologija. Kriminalistikos technika. Kriminalistikos taktika. Atskirų nusikaltimų rūšių tyrimo metod
(Teisė. Konspektas, 54 psl, 170 kB)
Įvadas. Sporto medicina ir jos organizavimas. Turinys ir uždaviniai. Sporto medicina lietuvoje. Tarptautinės sporto medicinos organizacijos. Sporto medicinos organizavimas ir tyrimų turinys. Sporto medicinos tyrimo metodai. Klinikiniai tyrimo metodai. Instrumentiniai tyrimo metodai. Laboratoriniai tyrimo metodai. Fukciniai mėginiai. Fizini ...
(Kita. Konspektas, 80 psl, 656 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom