top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "nelaimingas atsitikimas darbe":

Padalinių vadovų mokymo programa. Eil. Nr. Valandų skaičius. V. Literatūra. Pagrindinė literatūra. Pagalbinė literatūra gilesnėms studijoms. I. Tema. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas ir kontrolė, organizavimas ir vykdymas Lietuvos Respublikoje. 2 tema. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo taikymas praktinėje
(Sauga. Konspektas, 27 psl, 47 kB)
Įžanga. Dėstymas. Nelaimingų atsitikimų skirstymas. Nelaimingo atsitikimo darbe priežastys. Pranešimas įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. Teisės aktai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. Mano pasirinkto darbo tema skamba taip: „Nelaimingi atsitikimai, jų tyrimai ir priežastys‘‘. Ši tema man
(Teisė. Referatas, 11 psl, 18 kB)
Tikslai. Uždaviniai. 1 praktinis darbas. Teorinė dalis. Profesinė rizika. Apibrėžimai. Profesinė rizika. Rizikos vertinimas. Rizikos identifikavimas. Rizikos nustatymas. Priimtina rizika. Nepriimtina rizika. Cheminis veiksnys. Fizikinis veiksnys. Biologinis veiksnys. Psichosocialinis veiksnys. Fizinis veiksnys. Rizikos identifikavimas. Riz
(Ergonomika. Referatas, 37 psl, 308 kB)
Socialinės saugos samprata. Lietuvos socialinės saugos pokyčiai globalizacijos sąlygomis. Socialinės saugos principai. Lietuvos socialinės saugos sistema. Kontroliniai klausimai. Socialinė rizika ir socialinė lengvatos. Nedarbingumas. Nelaimingas atsitikimas darbe ir profesinis susirgimas. Nedarbas. Motinystė. Vaikų auginimas (šeima). Svei ...
(Sociologija. Konspektas, 100 psl, 289 kB)

Paieška


bottom