top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "optine sistema":

Regos fizika Net 70 proc. visos informacijos apie aplinką žmogus gauna regos dėka. Todėl svarbu žinoti regos mechanizmą, mokėti pasinaudoti regos teikiamomis galimybėmis ir mokėti ją saugoti. Akies optinę sistemą sudaro dvi pagrindinės dalys: šviesą laužiančioji ir šviesą priimančioji. Žmogaus akies obuolys yra netaisyklingo rutulio (ap
(Medicina. Konspektas, 15 psl, 40 kB)
Darbo užduotis. Naudojant Frenelio biprizmę, nustatyti polimonochromatinės bangos ilgį. Teorinė dalis. Pagal banginę teoriją regimąją šviesą sudaro elektromagnetinės bangos, kurių ilgis siekia nuo 400 nm iki 760 nm. Elektromagnetinės bangos – tai periodiškai kintančio elektromagnetinio lauko sklidimas erdvėje. Elektromagnetinį lauką sudaro
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 15 kB)
Darbo užduotis. Ižmoktini klausimai. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Niutono žiedų optine sistema nustatyti polimonochromatinės šviesos bangos ilgį. Vienos krypties ir vienodo dažnio svyravimų sudėtis. Šviesos bangų koherentiškumas ir interferencija. Šviesos interferencija plonose plievelėse. Kintamo storio plokštel ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 6 psl, 20 kB)

Paieška


bottom