top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "organu donoryste":

Skirtingų visuomenės sluoksnių požiūris į organų donorystę bei žinios apie transplantaciją Įžanga.3. Sąvokų žodynas.5. 1. Organų donorystė bei transplantacija. 1.1 Organų donorystė. Transplantacijos istorija pasaulyje ir Lietuvoje bei. jos taikymas šiuolaikinėje medicinoje.7. 1.2 Recipientų ir donorų santykis bei transplantacijos patikimumas.9. ...
(Sociologija. Kursinis, 22 psl, 45 kB)
Bt sąvoka, funkcija, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės sąvoka, subjektyvinė ir objektyvinė prasmė. Pagrindinės baudžiamosios teisės sąvokos: nusikaltimas, bausmė. Bausmė ir jos paskirtis Baudžiamoji teisė kaip valstybinės teisinės sistemos dalis. Baudžiamoji teisė ir kitos visuomeninius santykius reguliuojančios n
(Teisė. Konspektas, 36 psl, 82 kB)
Įvadas. Himnas donorystei. Donorystės istorija krikščionybėje. Donorystė ir religija. Straipsnis iš Lietuvos vyskupų konferencijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Padovanoti po mirties savo organus, o kartu ir galimybę gyventi galbūt net keliems sunkiai sergantiems – neabejotinai kilnus poelgis. Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie orga ...
(Religija. Referatas, 9 psl, 157 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom