top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "pamokos analizė":

1 stebėtojo užduotis. Informacinių kūno kultūros priemonių mokykloje analizė: Tikslas – įvertinti mokykloje turimas informacines priemones žinių sklaidai įstaigoje, tinkamas naudoti per kūno kultūros pamokas ar sporto pratybas. Stebėtojo praktika atlikta Vilniaus Senvagės gimnazijoje. 2 stebėtojo praktikos priedas: Mokykla, kurioje a
(Sportas. Konspektas, 10 psl, 23 kB)
Dalykas: pilietinis ugdymas, 8 klasė. Pamokos tema: aš noriu būti kaip visi. Pamokos autorius: regina vaičiutė, klaipėdos „vyturio“ vidurinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė. Rekomendacijos. Ši pamoka gali būti integruota lietuvių kalbos – istorijos pamoka, nagrinėjant a.frank „dienoraštį“, taip pat medžiaga gali būti naudojama eti ...
(Istorija. Referatas, 7 psl, 854 kB)
Įvadas. Lietuvos formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemos. Švietimo sistemos sandara. Švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Specialusis ugdymas. Neformalusis vaikų švietimas. Neforma
(Edukologija. Kursinis, 51 psl, 89 kB)

Paieška


bottom