top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "pedagogikos ugdymo sistema":

Žmogaus ugdymas tęsiasi visą gyvenimą. Mokslinio-techninio progreso sąlygomis būtina nuolat tobulinti turimas žinias ir ugdymas turi tapti nepertraukiamu procesu. Taigi reikalinga permamentine ugdymo sistema. Pedagogikos objektu siūloma laikyti jaunosios kartos ugdymą. Edukologija – nauja platesnė sąvoka, dalinai keičianti pedagogiką. Eduk ...
(Filosofija. Esė, 5 psl, 9 kB)
Religinis (neotomistinis) ugdymas ir jo kritika. Neotomizmas – oficialioji katalikybės filosofija, kurios pagrindą sudaro šv. Tomo Akviniečio filosofija. Šiuolaikiniai atstovai: Maritenas, Vilmanas. Analitinis ugdymas. Analitinės filosofijos ir ugdymo pratęsimas. Skirtingų ugdymo sistemų metodai, jų ypatumai. Šiuolaikinės ugdymo technologi
(Edukologija. Konspektas, 11 psl, 27 kB)
Įvadas. Lyginamieji kriterijai. Valdorfo pedagogikos raida. Ikimokyklinio ugdymo sistema. Valdorfo mokykla. Išvados. Literatūra. Valdorfo ugdymo sistema kaip netradicinė pedagogika susilaukia labai daug prieštaringų ir palaikančių nuomonių, tačiau visuomenės poreikis šios ugdymo sistemos įstaigų kūrimui su laiku vis didėja. Laukiančiųjų pa ...
(Edukologija. Kursinis, 9 psl, 19 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom