top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "projektinė veikla":

Turinys. Anotacija. Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Būsimos sistemos suinteresuotų asmenų kategorijos. Pirminiai. Antriniai. Aptarnaujantieji. Naudotojų grupės. Pirma naudotojų grupė (neprisiregistravę vartotojai). Projekto tikslai. Naudotojų charakteristikos. Naudotojų tipas. Kompiute
(Informatika. Laboratorinis darbas, 18 psl, 1830 kB)
Metinė gamybinė programa, tūkst. Vnt. Originalių detalių skaičius gaminyje, vnt. 52 ir jų paskirstymas pagal sudėtingumo. Grupes pateikiama 1 lentelėje. Originalių detalių pasiskirstymas. Veiklos technologinis procesas pagal darbų rūšis. Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai.
(Ekonomika. Kursinis, 51 psl, 126 kB)
Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Paruošimo baras - (a, b ,c – veikloms - technologinė specializavimo forma). Apdirbimo baras (cechas) – (pertraukiamo veikimo srovinė linija – d ÷ k veikloms - daiktinė specializavi
(Vadyba. Kursinis, 24 psl, 105 kB)
2008 m. lapkričio 17 d. prie Radviliškio miesto kultūros centro įsikūrė Radviliškio rajono jaunimo klubas „MIX“. Per pastaruosius dvejus metus nuveikta nemažai darbų, stengtasi kiekvienais metais apjungti kuo daugiau jaunimo, pristatyti jiems kryptingą, įdomią veiklą, į skirtingas veiklas įtraukiant vis daugiau jaunimo, bendraujant su skir
(Edukologija. Referatas, 4 psl, 20 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom