top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "rusijos duma":

Eileraštyje yra pasakojama apie Vilnių. Jis rūmais dunkso tarp kalnų. Ankščiau Vilnius buvo labai garsus, didingas, o dabar jis miega. „Naktis jį rūbais tamsiais kajp dūmas dengia!“ – iš šios metaforos galima suprasti, kad dabar Vilnius prarado savo galybę. Tuo laikotarpiu, kai eilėraštis buvo parašytas, Lietuva buvo užimta Rusijos, ji pra ...
(Lietuvių kalba. Interpretacija, 1 psl, 4 kB)
Įvadas. Kas yra valstybės tarnyba? Valstybės tarnybos teisiniai santykiai. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos tikslai. Valstybės tarnybos rūšys. Valstybinė. Savivaldos. Įsidėmėtina, kad. Tačiau. Lietuvos respublikos valstybės tarnybos įstatymas netaikomas. Bendrieji valstybės tarnybos principai. Įstatymo viršenybės principas. Lygiateisi
(Teisė. Konspektas, 62 psl, 77 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom