top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "samprotavimas argumentavimas":

Bendra mąstymo ir kalbos samprata. Žinios ir jų vidinė reprezentacija. Kaip formuojamos sąvokos. Samprotavimas ir argumentavimas. Problemų (uždavinių) sprendimas. Kūrybinis mąstymas. Kalba ir kalbėjimas (šneka). Kalbos sandara. Kalbos vienetai. Rašymas. Teksto (diskurso) supratimas. Kalba kaip kominikacijos aktas. Pagr. sąvokos: pažinimas ...
(Psichologija. Špera, 3 psl, 57 kB)
Samprotavimas ir argumentavimas Samprotaviams, kaip išvadų darymo procesas. Dedukcinis ir indukcinis samprotavimas. Psichologiniai samprotavimą veikiantys veiksniai. Euristinis samprotavimas. Kasdieniai tikimybiniai samprotavimai . Euristika. Analoginis samprotavimas. Argumentavimas. Nustatyti, ar yra pateikiamas argumentas. Pertvarkyti argumentą ...
(Psichologija. Referatas, 3 psl, 9 kB)

Paieška


bottom