top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "spindulių absorbcijos":

Spindulių absorbcijos koeficiento nustatymas Darbo tikslas. Priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 16 Spindulių absorbcijos koeficiento nustatymas. Nustatyti dėstytojo nurodytų metalų - spindulių absorbcijos keaficientus. Įvertinti rastų koeficientų reikšmes, apskaičiuojant santykines paklaidas. Geigerio ...
(Fizika. Kontrolinis darbas, 5 psl, 216 kB)
Atomu saveikos molekuleje samprata. Joninis ryšys. Valentinis ryšys. Rotaciniai energijos lygmenys. Vibraciniai energijos lygmenys. Kvantiniu stiprintuvu ir generatoriu veikimo pricipas. Kvantiniu generatoriu praktinis naudojimas. Kvantinės elektronikos taikymas. Fononai. Branduoliniu reakciju samprata, tipai, ju efektyvusis skerspjuvis:.
(Fizika. Špera, 3 psl, 102 kB)
E arba magnetinės indukcijos B. Interferencija atsispindint nuo skaidrios plokštelės. Interferometrai. Šviesos difrakcija. Frenelio difrakcija. Lygrečių spindulių difrakcija plyšyje. Lyggrečių spindulių sklindančių pro kelis plyšius difrakcija. Difrakcinė gardelė jos dispersija ir skiriamoji geba. Šviesos dispersija. Dvigubas šviesos lūžim ...
(Fizika. Špera, 18 psl, 27 kB)
1.Darbo tikslas : atlikti kokybinę spektrinę analizę monochromatoriumi чм-2. 2.TEORINĖ DALIS : nemonochromatinės šviesos spinduliui praėjus stiklinę prizmę, disprsijos dėka gaunamas spektras. Spektrai skirstomi į emisinius ir absorbcinius. Spektras vadinamas emisiniu, jei kūno spinduliuojama šviesa pakeliuj niekieno neabsorbuojama. Absorbc
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 8 kB)
7. Kvantinė optika. 7.1. Šiluminio spinduliavimo mechanizmas, dėsningumai ir grafikai (emisijos ir sugerties gebos, absoliučiai juodas kūnas, Kirchhofo, Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsniai, Planko formulė). 7.2. Optinė pirometrija. 7.3. Išorinis fotoefektas, jo dėsningumai ir jų kvantinis aiškinimas. Daugiafotonis fotoefektas. 7.4. Fotono
(Fizika. Konspektas, 6 psl, 110 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom