top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "veberio fechnerio desnis":

Tikslas nustatyti priklausomybę tarp pojūčio stiprumo ir stimulo pateikimo trukmės. Nustatyti VėberioFechnerio dėsnį. Lenteles. Isvados. Literatura. Taip pat yra matuojami ir nustatomi diferenciniai (skirtumų) slenksčiai: kada vienas stimulas jau skiriasi nuo kito. Vėberio dėsnis: kuo stipresnis dirgiklis, tuo daugiau jo stiprumas turi
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 8 psl, 36 kB)
Psichofizika - (psicho- + gr. physike < physis - gamta) - bendrosios psichologijos šaka, susikūrusi XIX a. viduryje, davusi pradžią eksperimentinei psichologijai. Pastaroji labai artimai susijusi su fizika ir fiziologija, kai pojūčiai ir suvokimas buvo tiriami matematišku tikslumu nustatant jutimo slenksčius, reakcijų laikus ir panašius da
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 8 psl, 164 kB)
Įvadas. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Darbo priemonės. Darbo vieta, laikas. Darbo eiga. Duomenų registravimas ir apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. 1 serija. 2 serija. Pirmos ir antros serijų palyginimas. Konstantos nustatymas. Konstanta pagal vėberio dėsnį. Konstanta pagal fechnerio dėsnį. Išvados. Literatūra. Priedai. Paprastai klas
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 23 psl, 87 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom