top


Konspektai.com > Informatika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

XML dokumentų saugomų reliacinėse duomenų bazėse publikavimas Interneteparsisiųsti


Lapų skaičius: 99
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Tyrimų objektas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo ir tyrimų aktualumas. Darbo rezultatai. Darbo apimtis ir struktūra. Web-aplikacijų struktūra. Klasikinė web struktūra. Web-aplikacijų, naudojančių xml kalbą, stuktūra. Xml (extensible markup language). Xml sintaksė. Vardai. Dokumento dalys. Elementai. Atributai. Dtd (document type definition). Vidinis ir išorinis dtd. Elementai. Atributai. Esybės. Notacijos(notation)- duomenys aprašyti ne xml kalba. Xsl (extensible stylesheet language). Xslt. Xslf. W3c dom. Xml ir duomenų bazės. Duomenų saugojimas xml dokumente. Failų sistemos apribojimai. Problemų sprendimų būdai. Dokumentai ir mazgai. Duomenų bazės. Reliacinės duomenų bazės (rdb) ir xml. Xml kaip duomenų perdavimo aplinka. Darbo užduoties realizacija. Technologijų parinkimas programų sistemos prototipui kūrti. Microsoft active server page (asp). Microsoft universal data access (uda). Platformos parinkimas. Microsoft iis. Apache web server. Programų sistemos prototipo kūrimo žingsniai. Duomenų peržiūra. Duomenų bazės pildymas. Paieška. Duomenų apie knygas paieška. Transformacija į pdf formatą. Išvados. Literatūra. Priedai. 1 priedas. Xslt procesoriaus darbo schema. 2 priedas. Duomenų bazės kūrimas. Duomenų bazės fizinis modelis. Create_database.sql failas. 3 priedas. Duomenų saugomų rdb peržiūra. Course.asp. Course.xsl. Module.asp. Module.xsl. Mocuris.asp. Mocuris.xsl. 4 priedas. Struktūrizuotas xml dokumentas. 5 priedas. Duomenų bazės pildymas. Check_user.asp. New. Asp. New. Asp. New. Asp. New. Asp. New. Asp. Update.asp. 6 priedas. Paieškos scenarijus. 7 priedas. Xml dokumento transformacija į pdf formatą. Pdf.asp. Module_pdf.xsl. Module_pdf.xml. Module.pdf.
0
« PradžiaAnkstesnis11121314SekantisPabaiga »

Paieška


bottom