top


Konspektai.com > Informatika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Prekių apskaitos lydraštisparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Schema
Darbe esantys žodžiai: Prekė kiekis kaina suma ar yra nuolaida nuolaidos suma pvm mokėti investicijų fondas premija. Nuolaidos sumos priklausomybė nuo kiekio. Nuolaidų analizė. Sumokėta už prekes.
0

Procesoriaus aušinimo vandeniu apžvalga ir vertinimas corsair H110 su modifikacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: daug
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Aušinimas vandeniu kas tai ir kam reikalinga. Corsair components, inc. „corsair h110“. Specifikacijos ir komplektacija. Instaliacija. Pasiruošimas spartinimui. Procesoriaus apkrova. Intel core I7 3770k įprastos nespartintos temperatūros. Garso lygiai. Spartintas procesorius iki 4600 mhz ir 1,2 voltas. Išvada. Šioje apžvalgoje – vertinime kalbėsime apie komponentų aušinimą vandeniu. Sužinosime kas tai. Naudosime turimą vandeniu aušinanti komponentą „Corsair H110“. Aptarsime aušinimo našuma, sulyginsime su aušinimu oru ir kitais vandeniu aušinančiais koponentais. Pateiksime specifinius duomenys, pajungimą į sistemą, garsumo lygius, temperatūrų lygius. Galiausiai prieisim kulminaciją. Kam reikalingas aušinimas? Kompiuterio lustai (procesoriai, vaizdo plokštės, RAM, lustų rinkiniai ir kt.) veikdami į aplinką išskiria nemažai šilumos. Kaip žinia, skirtingų procesorių, vaizdo plokščių ar kitų komponentų kaitimas žinoma skiriasi ir priklauso nuo konkretaus gaminio modelio. Leistinos kaitimo ribos, beje, taip pat. Paprastai vartotojams nereikia rūpintis tinkamų aušintuvų pasirinkimu, kadangi tiek procesoriai, tiek vaizdo plokštės, tiek pagrindinės plokštės atkeliauja į jo rankas su specialiai tiems modeliams pritaikytais aušinimo sprendimais. Stabiliam komponentų veikimui gamintojo nustatytą laiko tarpsnį to pakanka, tačiau kartais tokie aušintuvai gali veikti per daug triukšmingai ar prasto išplanavimo korpuse tarp laidų netvarkos komponentai negauna pakankamai vėsaus oro. Spartinimas, dažniausiai (nors ir ne visada), taip pat pareikalauja efektyvesnių aušinimo sistemų. Aukšta aplinkos temperatūra taip pat reikalauja geresnio kompiuterio komponentų aušinimo. Todėl kalbėsime apie aušinima vandeniu ar kitu skysčiu.
0

Programavimas paskaliuparsisiųsti


Lapų skaičius: 215
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Į V A D A S 5 TRUMPAI APIE PASKALĮ IR JO PROGRAMAS 7 Paskalis, programuotojas ir kompiuteris 7 Paskalio kalbos dialektai 10 Kaip kompiuteris atlieka programą 10 Dialogas su kompiuteriu 18 Iš ko daroma programa: Paskalio kalbos leksika 20 Programos struktūra 24 DUOMENYS IR VEIKSMAI SU JAIS 27 Konstantos ir kintamieji 27 Aritmetiniai reiškiniai ir jų reikšmių priskyrimas kintamiesiems 29 Duomenų skaitymas iš klaviatūros ir rašymas į ekraną 33 Skaičiavimai pagal formules 38 Duomenų saugojimas tekstinėse bylose 41 Integruotos tekstinės bylos 44 LOGINIAI DUOMENYS IR JŲ VALDOMI VEIKSMAI 45 Loginiai duomenys 45 Loginių reiškinių pertvarkymas 52 Vienas iš dviejų veiksmų 54 Įvairesni šakojimosi atvejai 59 Lygčių sprendimai su pradinių duomenų tyrimu 63 Veiksmų kartojimas. Ciklai while ir repeat 65 Valdymo struktūrų palyginimas 69 Begalinių eilučių sumavimas 70 DISKRETIEJI DUOMENŲ TIPAI IR JŲ VALDOMI VEIKSMAI 72 Vardiniai duomenų tipai diskrečiųjų duomenų tipų pagrindas 72 Atkarpos tipai 75 Variantinis sakinys 77 Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas 78 Skaičių perrinkimo uždaviniai 83 Diskretieji ir tolydieji duomenys 86 PROGRAMAVIMO TECHNOLOGIJOS ELEMENTAI 89 Uždavinio formulavimas 89 Kaip kuriamas arba pasirenkamas uždavinio sprendimo metodas 91 Programos rašymas 92 Programos tikrinimas ir derinimas 93 Programos tobulinimas 97 Programavimo stilius 97 Rezultatų apipavidalinimas 100 Programos teksto apipavidalinimas 103 Programos ekonomiškumas 105 PROGRAMOS SKAIDYMAS Į DALIS 108 Funkcijos ir procedūros 108 Funkcijų aprašai 109 Daugkartinis uždavinio skaidymas į dalis ir jų išreiškimas funkcijomis 114 Procedūros 120 Pradinių duomenų ir rezultatų perdavimas tais pačiais parametrais 123 Algoritmų užrašymas funkcijomis ir procedūromis 126 DUOMENŲ STRUKTŪROS 128 Įrašas 128 Įrašas, sudarytas iš įrašų 131 Masyvas 134 Įrašo ir masyvo palyginimas 138 Duomenų struktūros sudarymo pavyzdys: šachmatų lenta 139 Aibė 141...
2

Programines irangos tipaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Programinės įrangos tipai Klasifikuojant programinę įrangą, pirmiausia ją galima suskirstyti į dvi grupes: bendrąją (sisteminę) ir taikomąją. Bendrajai priklauso ta programinė įranga, be kurios kompiuteris apskritai negalėtų funkcionuoti. Tai operacinės sistemos, darbo kompiuterių tinkluose bei kitos programos, kurias turi visi šiuolaikiniai kompiuteriai, nesvarbu, kam jie naudojami. Sisteminė programinė įranga pradeda veikti kompiuterio įjungimo metu ir yra techninės jo įrangos komponentų bei taikomųjų programų darbo koordinatorė. Pagal atliekamas funkcijas ji skirstoma į dvi grupes: valdančioji (operacinės sistemos, aptarnaujančioji (utilitos). Taikomąją programinę įrangą sudaro programos ir jų sistemos, skirtos konkretiems vartotojo uždaviniams spręsti. Šią įrangą kuria ir profesionalūs programuotojai (dažniausiai nemaži jų kolektyvai), ir kval.
0

Programos funkcijos reikšmių skaičiavimas projektavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kauno kolegija. Kompiuterinių technologijų katedra. Programos Funkcijos reikšmių skaičiavimas projektavimas. Uždaviniai. Užduotės analizė. Sprendinio nėra. Parengtoje programoje duomenys yra įvesti pačioje programoje, ijungus programa tereikia paspausti skaiciuoti. Programos aprašymas. Algoritmo blokinė schema. 2 Naudojami duomenų tipai, kintamieji, konstantos, objektai, metodai ir jų paskirtis. Programoje naudojami. Xpr- periodo pradzia. Xgal- periodo pabaiga. Y-kintamasis. T- kintamasis. Sin(x)- pastovi konstanta, su kintamuoju x. H- Žingsnis kuriuo juda nuo periodo pradzios link pabaigos visa laika kol atliekamas ciklas. Programos *. H ir *. Cpp failų tekstai. Atmintinė vartotojui. Programos failų vardai. 2 Programai keliami apribojimai. Reikalavimai įvedamiems ir išvedamiems duomenims. 4 Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Programos testavimo rezultatai. 2 išvados. Išvados. Naudota literatūra. Savarankiško darbo ataskaita. Išsiaiškinti funkcijų naudojimo programose principus ir sudaryti funkcijos reikšmių skaičiavimo algoritmą bei programą. Sukurti programa ir parašyti jai ataskaitą. Sudarykite reiškinio y reikšmių sumos skaičiavimo algoritmą. Y skaičiuojama pagal formulę. Programoje turi būti pagrindinis metodas ir joje kreipinys į nurodytą užduotyje funkciją. Funkcijai perduodamos užduotyje nurodytos reikšmės. Sudarykite užduotyje pateiktos funkcijos reikšmių skaičiavimo programą. Reikšmės skaičiavimas atliekamas tik tuo atveju, jeigu ji gali būti skaičiuojama. Programos rezultatus spausdinkite ekrane, lentelės forma, pateikiant argumentų, tarpinių kintamųjų reikšmes ir vardus, o taip pat funkcijos įgytas reikšmes kiekvienam argumentui. Jeigu funkcija su tam tikra argumento reikšme negali būti skaičiuojama, tai lentelėje vietoje funkcijos reikšmės spausdinkite - sprendinio nėra. 1 Algoritmo blokinė schema. 4 Programos *. H ir *. Cpp failų...
0

Programos projektavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Duomenų tipai. Struktūriniai. Sveikieji. Realieji. Išvestiniai. Paprastieji. Programos projektavimas. Programos realizavimas. If (a < b). D = x + y. Else. D = x / y. I = 1. While (i <= 10). {. Skaičiavimai. I = i + h. }. I = 0. Do. {. Skaičiavimai. I = i + h; (arba i++). }. While (i <= 10,. For (i=0; i <= 10; i++). {. Skaičiavimai. }. Switch (kintamasis) {. Case (reikšmė 1). Skaičiavimai. Case (reikšmė n). Skaičiavimai. Default. Skaičiavimai; }. Pavyzdys. Testų lentelė. Testo nr. Testai. Numatomi rezultatai. A. B. C. Testų pilnumo lentelė. Sąlyga. Kryptis. Testai. & Kontroliniai klausimai. Užduotys. 6 Santrauka. I Informacijos šaltiniai. Įvadas. Šiame įvadiniame skyriuje skaitytojas susipažins su programavimo pagrindinėmis sąvokomis ir terminais, duomenų tipų savybėmis ir jų klasifikavimu C++ kalboje, programavimo kalbų raida ir integruotų programavimo aplinkų sudėtinėmis dalimis. Ypatingas dėmesys skiriamas programų projektavimo principams ir eigai bei uždavinių sprendimo algoritmų vaizdavimo būdams. Be to, šiame skyriuje aiškinami programų testų sudarymo principai ir pateikiami reikalavimai programų bei jų modulių aprašymams. Ų Mokymosi tikslai. Baigęs šį skyrių skaitytojas turi. Žinoti duomenų tipų savybes ir klases. Žinoti programavimo kalbų raidą. Žinoti programos projektavimo tvarką. Mokėti sudaryti programos struktūrinę ir modulinę schemas. Mokėti sudaryti uždavinio sprendimo algoritmo struktūrogramą. Mokėti sudaryti programos testus. Mokėti aprašyti programas ir jų modulius. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Jūs tikriausiai jau žinote, kad informacija vadinamos žinios, reiškiamos bendra, dažniausiai žodine forma. Daugelis mokslininkų pateikia įvairius informacijos apibrėžimus. Mes, žmonės, turime išskirtinę savybę suvokti informaciją ir mąstydami sukurti naujas žinias. Be to, informacija naudojamės, kaupiame, perduodame vieni kitiems. Žinių perdavimas reiškia, kad jas gaudamas subjektas sužino kažką...
0

Programos, demonstruojančios valiutų kurso konvertavimą, sukūrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: C++ yra nauja programavimo kalba, pritaikyta sudėtingų programų sistemų ir instrumentinių programavimo priemonių kūrimui, panaudojant objektinio programavimo technologiją. C++ kaip ir mūsų bendravimo kalbos, nuolat tobulinama, vystoma. Vartojama daug šios kalbos dialektų, realizacijų. Populiariausios iš jų yra Borland C++ ir Microsoft C++ kompiliatoriai operacinėms sistemoms MS DOS bei Windows. Darbo tikslas - sukurti nesudėtingą programą, gebančią konvertuoti valiutų kursus, kuria būtų paprasta naudotis kiekvienam ir ji atitiktų vartotojų poreikius.
0

Programuojamo lygiagretaus interfeiso adapterio tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: F. Kaunas al. Al. Al nuskaitomas porto PC turinys. Papildomai atsimenamas registre bl. Al. Al. Al. Bl. Al. Teorinės Eksperimentinės. Reikšmės reikšmės. Stb/. Ibf/. Teorinės Eksperimentinės. Reikšmės reikšmės. Obf/. Ack/. Plia. MP. Kompiuterių katedra. Mikroprocesorinių sistemų. Laboratorinis darbas Nr. Programuojamo lygiagretaus interfeiso. Adapterio tyrimas. Atliko: IF 5/1 grupės. Vytautas Germanavičius. Priėmė: dėstytojas. V. Petrauskas. Susipažinti su programuojamo lygiagretaus interfeiso adapterio (PLIA) mikroschemos KP580BB55 struktūra, funkcionavimu, darbo režimais ir jų programavimu, programuojamo ir pagal pertraukimo reikalavimą ir išvedimo organizavimu. Šiam laboratoriniam darbui atlikti naudojamas IBM PC kompiuteris, interfeisinis blokas, specialus stendas ir oscilografas. Mikroschemas KP058BB55 turi 24 įvedimo-išvedimo išvadus, apjungtus į 3 portus. Procesoriaus ir PLIA ryšys parodytas ataskaitos gale. PLIA struktūra yra keičiama programiškai, jo principinis žymėjimas yra toks. Ppt pa. D0 pa. D1 pa. D2 pa. D3 pa. D4 pa. D5 pa. D6 pa. D. PB. PB. PB. A0 pb. A1 pb. PB. PB. PB. WR/. PC. Rd/ pc. PC. Cs/ pc. PC. Reset pc. PC. PC. PLIA išvadais išvesti signailai. D0-D7 dvikrypčiai duomenų išvadai. Pa0-pa7 portas pa. Pb0-pb7 portas pb. Pc0-pc7 portas pc. WR/ rašymo signalas (aktyvus žemas), kuris valdo informacijos įrašymą iš magistralės į PLIA. RD/ skaitymo signalas (aktyvus žemas), kuris valdo duomenų ar būsenos perdavimą į magistralę. CS/ mikroschemos išrinkimo signalas. RESET gesinimo signalas: signalas šiame įėjime gesina registrus, tame tarpe ir valdančiojo žodžio. A0, A1 portų išrinkimo signalai: 00-PA, 01-PB, 10-PC, 11-valdančiojo žodžio registras (tik išvedimui). Per portus PA, PB, PC jungiami periferalai. Portai PA ir PB yra aštuonių bitų, o portą PC galima naudoti kaip aštuonių bitų arba kaip du keturių bitų portus autonomiškai ir kartu su portais PA ir PB. Programuojamo lygiagretaus interfeiso adapterio schema gali dirbti vienu iš trijų...
0

Programuojamo taimerio tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Programuojamo taimerio tyrimas. Mikroprocesorinių sistemų laboratorinis darbas Susipažinti su programuojamo taimerio KP580Bl/l53 struktūra, funkcionavimu, darbo režimais ir jų programavimu, procesoriaus pertraukimu pagal taimerio signalus. Sudaryti programą tirti taimerio funkcionavimui 0, 1 ir 2 režimais ir nubraižyti laiko diagramas. Programas sudaryti darbui realiame laike, t.y. Skaičius N turi būti įrašomas į skaitiklį ir signalas GATE įjungiamas reikiamu laiko momentu. Dvejetainė. Dvejetainė- dešimtainė. Skaičiavimo sistema. Režimas. Režimas. Režimas. Režimas. Režimas. Režimas. 0 0 x x 1 1 Darbo režimas. Skaitiklis. Skaitiklis. Skaitiklis. Nenaudojamas. 0. 1. Skaitiklio išrinkimas. Skaitiklio turinį fiksuoti buferiniame registre. Kreiptis į žemesnį baitą. Kreiptis į aukštesnį baitą. Kreiptis pirma į žemesnį baitą, po to į aukštesnį baitą. 0. 1. Skaitymas / Įrašymas. Gate. Clk. Out. PC. Rg. Clock. Gate. Clk. Out. PC. Rg. Clock. Gate. Clk. Out. Clock. Pradžia. Įrašyti KP580Bl/l53 valdantįjį žodį: išrinkti skaitiklį ir nustatyti 0 režimą. Nustatyti taimerio reikšmę. Nustatyti gate aukštą lygį. Patikrinti PC 5 bitą, ar vienetas. Pradžia. Įrašyti KP580Bl/l53 valdantįjį žodį: išrinkti skaitiklį ir nustatyti 1 režimą. Nustatyti taimerio reikšmę. Patikrinti buferinį registrą, ar. Nustatyti gate žemą lygį. Nustatyti gate aukštą lygį. Skaitiklio turinį fiksuoti buferiniame registre. Pradžia. Įrašyti KP580Bl/l53 valdantįjį žodį: išrinkti skaitiklį ir nustatyti 2 režimą. Nustatyti taimerio reikšmę. Pabaiga. Kai n =. Kai n =. Kauno technologijos universitetas. Kompiuterių katedra. Programuojamo taimerio tyrimas. Mikroprocesorinių sistemų laboratorinis darbas..
0

Programvimo sistemosparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Programų rengimo įranga. Programavimo kalbos. Kalbos procesoriai. Programavimo aplinkos. Kompiuterinės sistemos valdymo ir taikomųjų programų yra labai daug ir įvairių. Tačiau kompiuterių galimybės didėja, kartu auga vartotojų poreikiai. Todėl tenka rengti vis naujas abiejų grupių programas. Iškyla kalbos problema, nes kompiuteryje valdymo komandos sudaromos iš dvejetainių skaitmeninių kodų. Žmogui šie kodai labai nepatogūs, sunkiai įsimenami. Be to, jie iš tiesų skirti ne sprendžiamam uždaviniui aprašyti, o kompiuterio įrenginiams valdyti. Siekiant palengvinti naujų programų kūrimą, jos iš pradžių rašomos programavimo kalbomis, kurių žodžiai ir konstrukcijos primena natūralią žmogaus kalbą. Rašant taikomąją programą, joje nurodoma ne kaip valdyti kompiuterio įrenginius, o tik kokius informacinius procesus reikia atlikti (pvz. , įvesti duomenis, apskaičiuoti reikšmes, pakartoti kai kuriuos skaičiavimus ir pan. ). Po to programos tekstas įvedamas į kompiuterio atmintį, o speciali programa kalbos procesorius išverčia ją į vidinę kompiuterio kalbą. Kalbos procesorius dažnai vadinamas tiesiog transliatoriumi. Pirmoji plačiai paplitusi programavimo kalba FORTRAN buvo sukurta apie 1953m. Tuo metu kompiuteriai turėjo mažą atmintį, buvo palyginti lėti. Pagrindinis uždavinys buvo kuo geriau panaudoti techninę kompiuterio įrangą. Tai atsispindi fortran kalbos struktūroje. Ja parašytos programos nėra vaizdžios. Jos sunkokai skaitomos ir analizuojamos. Tačiau daug šios kalbos idėjų ir programų rašymo elementų panaudota vėliau sukurtose kalbose. Pavyzdžiui, čia numatyta galimybė skaidyti programą į dalis, jas nepriklausomai parengti, o vėliau sujungti į vieną programą. Sukūrus mažuosius kompiuterius, daugėjant vartotojų, stengtasi sukurti tokią programavimo kalbą, kuria rašant programas nereikėtų daug žinių apie kompiuterį. Taip Fortrano kalbos pagrindu sukurta BASIC kalba. Ji tiko nesudėtingiems skaičiavimams...
0

Paieška


bottom