top


Konspektai.com > Raštvedyba
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Personalo atranka ir verbavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Kandidatų verbavimas. Verbavimas organizacijos viduje. Kandidatų šaltinis – įdarbinimo agentūros. „galvų medžioklė“. Verbavimas per internetą. Darbuotuojų paieška universitetuose. Populiariausia darbuotuojų paieškos forma – skelbimai laikraščiuose. Darbuotojų atranka. Darbuotojų testavimo ir atrankos pagrindai. Vadovų atranka. Kandidatų atrankos kriterijai. Atrankos testo veiksmingumas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šią temą pasirinkome, nes ji šiuo metu labai aktuali visose organizacijose. Būtent nuo darbuotojų, nuo jų veiklos kokybės priklauso ir visos įmonės sėkmė. Šiame darbe nagrinėsime darbuotojų verbavimo ir atrankos aspektus. Jeigu remiantis darbo procesų standartais nustatoma, kad trūksta darbuotojų, visų lygių vadovai turi dalyvauti kandidatų į laisvas darbo vietas atrankoje. Pasirinkti patį tinkamiausią kandidatą yra labai sunku. Garsiausios pasaulio kompanijos (bendrovės) seniai suprato, kad būsimų darbuotojų pasirinkimo klaidos gali brangiai kainuoti: bus prarastas laikas, lėšos ir netgi gali išeiti iš darbo jau čia dirbantys kvalifikuoti darbuotojai. Kad to neatsitiktų, yra labai svarbu darbuotojų atrankos ir priėmimo procese taikyti gyvenimo patikrintus ir patikimus metodus. Personalo paieška ir atranka – viena svarbiausių sėkmingai dirbančios įmonės veiklos sričių, kurios reikšmingumas neretai yra nuvertinamas ir šiai veiklos sričiai neretai nėra skiriamas reikiamas dėmesys iš įmonės vadovų pusės. Pagrindinis darbo tikslas išnagrinėti personalo verbavimo ir atrankos būdus bei metodus. Šio darbo uždaviniai: 1. Suprasti darbuotuojų verbavimo ir atrankos svarbą ir kylančius sunkumus ieškant bei atrenkant reikalingus darbuotojus 2. Atskleisti darbuotuojų verbavimo ir atrankos metodus, juos išnagrinėti.
0

UAB „Lankava“ charakteristika ir veiklos dokumentaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 59
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Uab „lankava“ pristatymas. Veiklos sritis. Organizacijos struktūra. Personalas. Norminiai dokumentai, reglamentuojantysdokumentų rengimą ir tvarkymą. Uab „lankava“dokumentų valdymo sistema. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka. Darbuotojai, rengiantys ir tvarkantys veiklos dokumentus šioje organizacijoje. Dokumentų registravimo procedūros. Uab „lankava“ archyvas. Išvados. Naudota literatūra. Veiklos dokumentai. Prašymas- paraiška piniginei socialinei paramai gauti. Prašymas dėl lėšų skyrimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Europasas. Įsakymas dėl darbuotojų kvalifikacijos kėlimo. Įsakymas dėl vardenio pavardenio priėmimo į darbą. Vadybininko pareigybės nuostatai. Atsakomasis raštas. Lydraštis. Įgaliojimas įmonės vardu. Rekomendacija. Pažyma apie darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Autokrautuvo nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Priedai. 1)darbuotojų pavaldumo scema. 4)dokumentų saugojimo terminai. Šio tyrimo tikslas buvo savarankiškai išanalizuoti kokios nors pasirinktos organizacijos (įstaigos ar įmonės) charakteristiką ir veiklos dokumentus. Teorinėje dalyje reikėjo pateikti pasirinktos organizacijos informaciją, t.y. Šio projekto užduotis - aprašyti įmonę pagal 12 punktų. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalas. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Pasirinktos organizacijos dokumentų valdymo sistema. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka. Darbuotojas (-ai), rengiantis ir tvarkantis veiklos dokumentus šioje organizacijoje. Dokumentų registravimo procedūros. Įmonės, įstaigos ar organizacijos archyvas. Pasiūlymai, kaip sutvarkyti ir pagerinti pasirinktos įmonės dokumentų valdymą. Praktinės dalies užduotyje buvo pateikta 15-ka dokumentų rūšių, kuriuos reikėjo parengti. Prašymai: fizinio asmens (savo vardu, sugalvoti dėl ko). Įstaigos darbuotojo (savo vardu, sugalvoti dėl ko) (2 dokumentai). Europaso gyvenimo aprašymas (1 dok.). Įsakymai: pasirinktinai veiklos, personalo, atostogų arba komandiruočių (2dok.). Pareiginiai nuostatai: vadybininko, projektų vadovo ar kt. (1dok.). Raštai: atsakomasis raštas. Lydraštis (2dok.). Įgaliojimas įmonės vardu (1dok.). Rekomendacija dėl x asmens įdarbinimo (1dok.). Pažyma apie įmonės reikalus, darbuotojo gautas pajamas ar darbą. (1dok.). Protokolas darbuotojų susirinkimo, valdybos ar tarybos posėdžio (ne mažiau 2 svarstomų klausimų) (1dok.). Aktai: materealinių vertybių nurašymo (kokių nors įrengimų ar kt.); patikrinimo ar kt. (komisijos surašytas aktas). Dokumentų, bylų, reikalų perdavimo (dviejų asmenų surašytas aktas). (2 dok.). Dokumentacijos planas įmonės dokumentacijos planas, kuriame būtų ne mažiau kaip 15 bylų. (1dok.).
0

Žmonių pristatymas vienas kitamparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Gyvenant šiandieninėje visuomėnėje, labai judriame ir besikeičiančiame pasaulyje, norint kaško pasiekti, reikia turėti daug žinių ir įgūdžių. Labai svarbu yra geros manieros, o dar svarbesnė gerų manierų dalis – žinojimas, kada ir kaip pristatyti žmogų, ar prisistatyti pačiam. Žmonių bendravimas, tarpusavio santykiai prasideda prisistatymu, pristatymu, tai yra susipažinimu. Pristatymas - pati seniausia ir protokoliškiausia susipažinimo forma, be šios dalies žmonės nemokėtų deramai susipažinti, nemokėtų bendrauti. Tai padaryti teisingai yra be galo svarbu, reikia mokėti pasirinkti kada, kur, kaip pristatyti žmogų. Darbo tikslas: aptarti žmonių pristatymo vienas kitam ypatybes. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti žmonių pristatymo vienas kitam pagrindiniai požymiai. 2. Aptarti kokia yra suteikiama informacija pristatant. Išsiaiškinti žmonių prisistatymo vienas kitam pagrindinius požymius
0
« PradžiaAnkstesnis12SekantisPabaiga »

Paieška


bottom