top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 8 su reikšme "akcijos vertinimas":

Įžanga. Medicina yra mokslo žinių sistema, nurodanti kaip gydyti ligonius, tausoti ir stiprinti žmogaus sveikatą. Aplinkos sveikata - medicinos mokslų šaka, tirianti aplinkos taršą ir jos įtaką gyventojų sveikatai. . Nacionalinis aplinkos ir sveikatos veiksmų planas. Atmosferos struktūra. Atmosferos oro sudėtis. Azotas. Anglies dioksidas.
(Medicina. Konspektas, 18 psl, 72 kB)
Finansų valdymo tikslai ir funkcijos. Įmonių tipai. Įmonės ekonominė padėtis ir jos atspindėjimas atskaitomybėje. Finansinė ir valdymo apskaita. Pagrindinės finansinės atskaitomybės formos. Turto samprata. Nuosavybės samprata. Finansinių ataskaitų analizė, naudojant santykinius rodiklius. Nusidėvėjimo esmė ir apskaičiavimo būdai. Finansinė
(Ekonomika. Konspektas, 72 psl, 310 kB)
Audinių apibrėžimas ir klasifikacija. Kamieninių ląstelių rūšys ir jų panaudojimo galimybės. Pamatinė membrana, jos struktūra, funkcija. Ląstelių juntys, jų tipai. Dengiamojo epitelio rūšys ir jo histofiziologija. Liaukinio epitelio savybės. Liaukų struktūra, klasifikacija. Sekrecijos būdai. Jungiamojo audinio kilmė, bendros savybės ir kla
(Medicina. Konspektas, 22 psl, 58 kB)
Įvadas. Akcijų vieta rėmimo politikoje. Rėmimo samprata ir sandara. Akcijų esmė ir vieta pardavimų skatinimo procese. Akcijų reikšmė įmonėms. Akcijų reikšmė vartotojams. Kosmetikos parduotuvių akcijų vertinimas vartotojų požiūriu. Kosmetikos parduotuvių taikomų akcijų pasireiškimas praktikoje. Tyrimo organizavimo etapai. Vartotojų požiūrio
(Vadyba. Kursinis, 30 psl, 1500 kB)
Įvadas. Kas yra psichofiziologija. jos objektas ir pagrindiniai uždaviniai. Psichikos ir smegenų santykio problema. Smegenų vaidmuo organizmo reakcijoms, jų valdymui. Psichofiziologija – tiria kaip fiziologiniai procesai susiję su psichologiniais. Jie tarpusavyje koreliuoja tačiau nėra pakeičiami vienas kitu ir nėra vienas kito priežast
(Psichologija. Konspektas, 23 psl, 711 kB)
Psichologijos mokslo priešistorė. Poreikių hierarchija. Savimonė. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Motyvacija. Aš - vaizdo apibudinimas. Psichologijos. Motyvų esmė ir funkcijos. Aš-vaizdo vystymasis. Psichologijos mokslo samprata. Įsisamoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Savęs vertinimo turinys. Jutimo sistemos. receptoriais. Pojūčių rūš
(Psichologija. Konspektas, 16 psl, 67 kB)
Lauko tyrimai. Stebėjimas. Anketavimas. Apklausa. Interviu. Koreliaciniai. Laboratoriniai. Kvazieksperimentas. Eksperimentas. Stebėjimas natūralūs stebėjimai išprovokuoti. Slenksčio matavimai. Subjektyvios metrikos nustatymas. Suvokimo tyrimai. Slenkstis. Sprendimų priėmimo teorijos taikymai. įvertinant žmogaus jautrumą. Reakcijos greitis. ...
(Psichologija. Referatas, 3 psl, 84 kB)
Pagrindinės teisinės atsakomybės sampratos teorijos. Apibrėždami teisinę atsakomybę, turėtume žinoti, kokį šios sąvokos aspektą mes nagrinėjame: teisinę atsakomybę kaip metodologinį žmogaus atsakingumo matą (1), asmens teisinę atsakomybę (2) ar valstybinių institucijų veiklą, nubaudžiant teisės pažeidėjus (3). Teisinė atsakomybė, kaip ir b
(Teisė. Konspektas, 4 psl, 9 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom