top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 8 su reikšme "reakcijos laikas":

Reakcijos laikas Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Individualaus reakcijos laiko tyrimo duomenys. Pasirinkti tiriamieji. Dar nesusikūrus psichologijos mokslui buvo vykdomi reakcijos laiko tyrimai. Šiais tyrimais fiziologai bandė išmatuoti impulso sklidimo nervu greitį. Plėtojant tyrimus matuojama ...
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 13 psl, 42 kB)
Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Grupės rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Dar nesusikūrus psichologijos mokslui buvo vykdomi reakcijos laiko tyrimai. Jau XIX a. fiziologai sprendė problemą, kaip išmatuoti impulso sklidimo nervu greitį. Nors daugelis manė, kad to apskaičiuoti neįmanoma, tačiau H. Helmholtzui 1850 ...
(Psichologija. Tyrimas, 13 psl, 26 kB)
Įvadas. Darbo aktualumas. Darbo tikslas. Rėmimo priemonių teoriniai aspektai. Reklama. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomenę (populiarinimas). Asmeninis pardavimas. Išvados. Informacijos šaltiniai. Darbo aktualumas – rėmimo priemonės turi didžiulę įtaka vartotojų pasirinkimui. Rėmimo priemonių tikslai orientuoti į vartotoją informavi
(Ekonomika. Referatas, 21 psl, 151 kB)
Fenomenas, dabar žinomas kaip Stroop\'o efektas, pirmą kartą buvo paminėtas J. Ridley Stroop 1935 m. Eksperimentinės psichologijos žurnale. Šiame klasikiniame tyrime Sroop\'as savo tiriamiesiems davė sąrašą žodžių. Pirmame eksperimente tiriamieji turėjo garsiai perskaityti 100 žodžių. Darbo tikslai. Nustatyti, ar skiriasi reakcijos laikas ...
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 4 psl, 11 kB)
Antrajame eksperimente tiriamieji buvo paprašyti pasakyti žodžio spalvą, bet neskaityti paties žodžio. DARBOO TIKSLAI. Nustatyti, ar skiriasi reakcijos laikas į stimulo prasmę, kai prasmė ir spalva sutampa ir kai prasmė ir spalva nesutampa. TIRIAMASIS:. Psichologijos antro kurso studentas, 19 metų. APARATŪRA:. DARBO EIGA. INSTRUKCIJA TIRIA ...
(Psichologija. Tyrimas, 9 psl, 14 kB)
Literatūros apžvalga. Tikslas - ištirti stroop efektą ir išsiaiškinti kaip tiriamasis į jį reaguoja. Darbo priemonės: kompiuteris su specialia programa, kurios pagalba buvo atliktas tyrimas. Tiriamasis. Studentė mergina, 18 metų, j.m. Darbo eiga – tyrimas vyko auditorijoje, kurioje tiriamasis įsijungęs Stroop‘o programą, turėjo atlikti tyr
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 5 psl, 12 kB)
Įvadas. Kodėl atsiranda Stroop’o efektas? donas ir raudonas. Atvirkštinis Stroop’o efektas. Darbo tikslai. Metodika. Tiriamoji. Aparatūra. Stimulų medžiaga. Procedūra. I. II. Rezultatai. 1 lentelė. 1 lentelė. Vidutinis reakcijos laikas (ms). Standartinis nuokrypis. T. T0. Žodžių prasmė ir spalva sutapo. Žodžių prasmė ir spalva nesutapo. 2 ...
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 12 psl, 27 kB)
Degimas ir sprogimas. degių medžiagų savybės. Gaisru gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Gaisrinės saugos organizavimas. Pastatų atsparumas ugniai jo padidinimas. Žmonių evakuacija iš pastatų. Automatinės gaisru gesinimo sistemos, gaisrinė signalizacija ir ryšiai. Teisiniai darbuotoju saugos ir sveikatos dokumentai. Darbdavių ir darbuo
(Sauga. Špera, 3 psl, 61 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom