top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "branduolinės reakcijos":

Atomo branduolio sandara jo charakteristika. Branduoliai yra sudaryti iš neutronų ir protonų surištų branduolinėmis jėgomis. Branduolinės dalelės(neutronai ir protonai) yra vadinamos nukleonais. Branduolio masė ir ryšio energija. Branduolių stabilumas. ) Branduolinės jėgos. Radioaktyvumas. Radioaktyvaus skilimo dėsnis. Radioaktyvumas, tai ...
(Fizika. Konspektas, 4 psl, 35 kB)
Atomu saveikos molekuleje samprata. Joninis ryšys. Valentinis ryšys. Rotaciniai energijos lygmenys. Vibraciniai energijos lygmenys. Kvantiniu stiprintuvu ir generatoriu veikimo pricipas. Kvantiniu generatoriu praktinis naudojimas. Kvantinės elektronikos taikymas. Fononai. Branduoliniu reakciju samprata, tipai, ju efektyvusis skerspjuvis:.
(Fizika. Špera, 3 psl, 102 kB)
Turinys. Žvaigždės. Žvaigždžių evoliucija. Juodosios ir baltosios nykštukės. Galaktiniai ūkai. Ūkų katalogai. Ūkų švytėjimas. Žvaigždžių susidarymas. Nuo ūkų iki pulsarų. Ūkai: ankstyvoji stadija. Planetiškieji ūkai. Supernovos ir pulsarai. Pulsarai ir juodosios skylės. Nuo baltosios nykštukės iki juodosios skylės. Juodųjų skylių paieškos.
(Astronomija. Referatas, 14 psl, 138 kB)

Paieška


bottom