top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "analizes objektai":

Tema. Bt sąvoka, funkcija, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės sąvoka, subjektyvinė ir objektyvinė prasmė. V tema. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimo ribos. Baudžiamųjų įstatymų sandara. Bt remiasi išimtinai įstatymu, kurie neturi prieštarauti lr konstitucijai, kuri numato ne tik bendruosius šalyje galiojančius
(Teisė. Referatas, 77 psl, 181 kB)
Kriminalistikos teorija ir metodologija. 1 tema. Kriminalistikos mokslo samprata, dalykas ir sistema. Kriminalistikos mokslo samprata, dalykas. Kriminalistikos mokslo uždaviniai. Kriminalistikos mokslo sistema. Kriminalistikos teorija ir metodologija. Kriminalistikos technika. Kriminalistikos taktika. Atskirų nusikaltimų rūšių tyrimo metod
(Teisė. Konspektas, 54 psl, 170 kB)
Bendrosios sociologijos samprata, ištakos, raida. Teisės sociologijos mokslo susiformavimo priežastys. Mokslas apie visuomenę, visuomenės grupes ir visuomeninę elgseną. Teisės sociologijos mokslo sąvoka. Pirmoji reikšmė. Antroji reikšmė. Analizės lygiai. Statistinė visuma. Teisės sociologijos mokslo objektas. Socialinis reiškinys. TS objek
(Teisė. Konspektas, 110 psl, 105 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom