top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "darbo sutarties nutraukimas ispejimo":

Įvadas. Dėstomoji dalis. Darbo sutarties nutraukimas dėl svarbių priežasčių. Darbo sutarties nutraukimas be svarbių priežasčių. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Kai darbo sutartis turi būti nutraukiama. Kai darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį. Apribojimai nutraukti darbo sutartį. Išeitinės išmokos. Ginčų dėl atleidimo iš d ...
(Teisė. Tyrimas, 18 psl, 25 kB)
Įvadas. Darbo sutarties pasibaigimo darbdavio iniciatyva pagrindų lr ir prancūzijoje lyginamoji analizė. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas dėl ekonominių priežasčių. Darbo sutarties nutraukimas dėl su asmeniu susijusių priežasčių. Socialinės garantijos, taikomos darbdavio iniciatyva atleidžiamiem ...
(Teisė. Referatas, 10 psl, 19 kB)
Darbo teisės normos reguliuoja visuomeninius santykius, atsirandančius dirbant arba glaudžiai susijusius su darbu Įvadas Darbo teisės sąvoka Darbo teisės šaltiniai Individualiosios darbo teisės principai Kolektyvinės darbo teisės principai Darbo santykių subjektai Kolektyvinė darbo teisė reglamentuoja Darbo sutartis DK 93 str. Da ...
(Teisė. Prezentacija, 31 psl, 267 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom