top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "daugiamatė regresija":

Fiskalinio deficito susidarymas, priemonės jam sumažinti. Tyrimo metodai. Aprašomoji statistika. Ekonometrinė analizė. Vienmatė regresija. Daugiamatė regresija. Prognozavimas. Vienmatės regresijos lygtiES. Daugiamatės regresijos lygTIES. Slenkantis vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Trendas. Išvados. Naudota literatūra. Fiskalinė politik ...
(Vadyba. Kursinis, 15 psl, 137 kB)
Įvadas. Aprašomoji statistika. Indidualūs indeksai. Lito santykio su kitomis valiutomis. Prognozavimas. Lito santykio su kitomis valiutomis prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodu. Lito santykio su kitomis valiutomis prognozavimas. Eksponentinio išlyginimo metodu. Lito santykio su kitomis valiutomis prognozavimas. Naudojant trendo modeli
(Matematika. Kursinis, 24 psl, 137 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom