top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "dyzelinių variklių degalai":

Tarpiklių medžiagos. Kokios rūgštys ir šarmai susidaro naftos produktuose. Kokia plastiškųjų tepalų efektyvinės klampos f-ja ir kokybės rodiklių įtaka. Energijos rūšys. Degalų ir tepalų konstrukciniai ir eksploataciniai nuostoliai. Antikorozinės medžiagos. Klijų paskirtis ir sandara. Plastiškųjų tepalų sandara. Mašininių kosmetinių medžiag
(Mechanika. Konspektas, 38 psl, 185 kB)
DYZELINŲ DEGALŲ ASORTIMENTAS IR PANAUDOJIMAS Pagal Europos standartą dyzeliniai degalai skirstomi į šešis vidutinio klimato laipsnius ir penkias arktinio klimato klases. Klimato laipsniai žymimi raidėmis Grade A, B, C, D, E, F, o klasės – skaičiais Class 0, 1, 2.Kokios klasės dyzelinius degalus ir kokiu metų laikotarpiu naudoti nustato
(Transportas. Referatas, 7 psl, 68 kB)
Chimotologija. Naftos cheminė sudėtis. Naftos produktų savybės. Angliavandenilių grupės (alkanai, cikloalkanai, arenai, nesotieji angliavandeniliai). Metanas Butanas. Ciklopentanas Cikloheksanas. Deguonies, sieros, azoto, metalų ir kiti junginiai. Fiziniai naftos perdavimo būdai. Cheminiai naftos perdirbimo būdai. Alkanas Alkanas Alkenas.
(Mechanika. Konspektas, 16 psl, 493 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom