top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "elektromagnetinio lauko":

1. Skaliariniai ir vektoriniai laukai. 2. Diferencialinės Maksvelo lygtys. 3. Maksvelo lygtys kompleksinėmis amplitudėmis. 4. Medžiagų skirstymas į laidininkus ir dielektrikus. 5. Dielektrinė skvarba. 6. Kintamo elektromagnetinio lauko energijos balansas. 7. Banginės lygtys. 8. Elementarieji spinduliuotuvai (antenos). 9. Elementarieji spin ...
(Fizika. Referatas, 2 psl, 225 kB)
Magnetinio rezonanso samprata. Apibrėžimas. Tiriamos srities vaizdo sukūrimas. Kontrastinės medžiagos paskirtis. Magnetinio rezonanso procedūra. Pasiruošimas procedūrai. Tyrimo eiga. Jausmas tyrimo metu. Magnetinio rezonanso principas bei techninės savybės. Mrt sudėtinės dalys. Mr tipai. Diagnozuojamos ligos. Magnetinio rezonanso privaluma
(Medicina. Referatas, 14 psl, 1111 kB)
Darbo tikslas. Ekspermentiškai patikrinti Maliu dėsnį, nustatyti Briusterio kampą. Teorinė dalis. Pagal banginę teoriją regimąją šviesą sudaro elektromagnetinės bangos, kurių ilgis yra 400 – 760 nm ribose. Elektromagnetinės bangos – tai periodiškai kintančio elektromagnetinio lauko sklidimas erdvėje. Elektromagnetinį lauką sudaro tarpusavy ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 6 psl, 51 kB)
Darbo užduotis. Naudojant Frenelio biprizmę, nustatyti polimonochromatinės bangos ilgį. Teorinė dalis. Pagal banginę teoriją regimąją šviesą sudaro elektromagnetinės bangos, kurių ilgis siekia nuo 400 nm iki 760 nm. Elektromagnetinės bangos – tai periodiškai kintančio elektromagnetinio lauko sklidimas erdvėje. Elektromagnetinį lauką sudaro ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 15 kB)

Paieška


bottom