top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "garų savybes":

Cheminė termodinamika. Mežiagos vidinė energija , entalpijos pokytis. Heso dėsnis, išvados iš heso dėsnio. Reakcijų greičio priklausomybė nuo koncentracijos, veikiančių masių dėsnis. Veikiančių masių dėsnis. Chemin. Vant’t hofo. Aktyvacijos energija. Katalizatorių reakcijų greičiui. Fermentais. Le šatelje principas konkrečioms reakcijoms.
(Chemija. Špera, 3 psl, 28 kB)
Darbo tikslas - susipažinti su naftos elektroizoliacinėmis alyvomis, jų savybėmis ir savybių atnaujinimo būdais. Teorinė dalis. Elektroizoliacinės alyvos gaunamos iš naftos laipsniškai ją distiliuojant, t.y: atskiriant (priklausomai nuo virimo temperatūros) atitinkamas lakias frakcijas. Po to sieros rūgštimi bei šarmais iš alyvos rūpesting
(Elektronika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 16 kB)
Įvadas. Kaučiuko naudojimas. Akriliniai dažai. Akrilinių dažų saugos duomenų lapai. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės. Priešgaisrinės priemonės. Cheminės medžiagos, preparato naudojimas ir sandėliavimas. Cheminės medžiagos, preparato fizikinės ir cheminės savybės. Cheminės medžiagos, preparato atlieku tvarkymas. Išvados. Literatūros s
(Aplinka. Referatas, 10 psl, 337 kB)
Benzinas. Garų slėgis. Benzino senėjimas ir kokybės pokyčiai. Benzino priedai ir benzininiai biodegalai. Benzino tiekimas. Dyzelinas. Dyzelino kokybės rodikliai. Pagrindinės dyzelino charakteristikos. Savybės, svarbios eksploatuojant dyzelin laikymo ir transportavimo sistemas. Dyzelino priedai. Biodyzelinas. Mazutas. Pagrindinės mazuto cha ...
(Mechanika. Referatas, 9 psl, 35 kB)
Įvadas.pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Energija ir jos rūšys. Pasikeitimo energija formos. Techninė termodinamika kaip mokslas. Termodinaminės sistemos. Termodinaminė būklė ir jos parametrai. Termodinaminis procesas –. Molekulinė – kinetinė dujų teorija. Idealios dujos, jų būsenos lygtis. Realios dujos, jų būsenos lygtis. Dujų mišiniai
(Mechanika. Konspektas, 23 psl, 885 kB)

Paieška


bottom