top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 11 su reikšme "greičio nustatymas":

Eukariotinės ląstelės sandara ir funkcijos. Dvimembranės ląstelės organelės: branduolys, mitochondrijos, chloroplastai. Šviesinis ir elektroninis mikroskopai, pro juos matomi ląstelių ir jų struktūrų dydžiai. Amebos prisitaikymas vykdyti gyvybines funkcijas. Gyvūninės, augalinės ir grybo ląstelių sandara. Augalų audiniai ir jų funkcijos. G
(Biologija. Konspektas, 38 psl, 73 kB)
Įvadas. Apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Bendros žinios apie gruntus. Apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Mašinos paskirtis, klasifikavimas. Konstrukcinės schemos. Darbo procesas. Vystymosi tendencijos. Mašinos paskirtis, kalsifikavimas. Konstrukcinės schemos. Darbo procesas ir vystimosi tendencijos. Darbo pada
(Transportas. Kursinis, 46 psl, 2365 kB)
Darbo užduotis. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Elektrono specifinio krūvio nustatymas. (Tomsono būdu). Elektroną veikia vektoriui priešinga kryptimi. Greičiu judantis elektronas kuria magnetinį lauką, todėl išorinis indukcijos magnetinis laukas jį veikia Lorenco jėga. Ši jėga yra statmena per vektorius ir išbrėžtai plokštumai. Dėl neigiam
(Fizika. Konspektas, 5 psl, 30 kB)
Gruntų struktūra ir klasifikavimas. Gruntų fizinės savybės ir jų rodikliai. Gruntų mechaninės savybės ir jų rodikliai. Vanduo gruntuose,optimalus drėgnumas. Grunto rišlumas. Kulono dėsnis. Grunto kirpimo bandymas. Standartinis grunto tankinimo bandymas, proktoro bandymas. Grunto fizinių savybių nustatymas kovaliovo prietaisu. Grunto fizini
(Statyba. Špera, 47 psl, 237 kB)
Namų darbas NR.3 plokščiojo 4 grandžių mechanizmo kinematinė analizė. Darbo užduotis: pagal 46 varianto duomenis iš bendrosios schemos (pav. 1) sudaryti uždavinio skaičiuojamąją schemą ir paskaičiuoti taškų a, b, d, e greičius. Sprendimas. Pagal užduoties duomenis sudarome užduoties schemą. Greičių skaičiavimas. Taško a greičio nustatymas. ...
(Mechanika. Namų darbas, 12 psl, 866 kB)
Įvadas. Džiovinimo būdo ir kameros tipo parinkimas. Kameros katres kad 1 12s technine charakteristika. Kamerų našumo ir kiekio skaičiavimas. Džiovinimo režimų parinkimas. Džiovinimo trukmės skaičiavimas periodinio veikimo džiovinimo kamerose. Rietuvės gabaritinio tūrio ir kameros faktinio našumo skaičiavimas. Kameros metinio našumo, išreik
(Sauga. Kursinis, 28 psl, 309 kB)
Mmt kursinio projekto užduotis. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo sintezė ir analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio dydžio ir krypties nustatymas. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės an ...
(Mechanika. Kursinis, 27 psl, 291 kB)
Įvadas. Svirtinio mechanizmo projektavimas. Laisvės laipsnio, klasės ir eilės nustatymas. Svirtinio mechanizmo metrinė sintezė. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. Kinematinė svirtinių mechanizmų analizė. Kulisinio mechanizmo grafoanalizinė kinematika. Grandžių greičių nustatymas greičių planų metodu. Grandžių pagreičių nustatymas pagrei
(Mechanika. Kursinis, 28 psl, 178 kB)
Įvadas.pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Energija ir jos rūšys. Pasikeitimo energija formos. Techninė termodinamika kaip mokslas. Termodinaminės sistemos. Termodinaminė būklė ir jos parametrai. Termodinaminis procesas –. Molekulinė – kinetinė dujų teorija. Idealios dujos, jų būsenos lygtis. Realios dujos, jų būsenos lygtis. Dujų mišiniai
(Mechanika. Konspektas, 23 psl, 885 kB)
Kursinio projekto pradiniai duomenys. Skaičiuojamosios įkalnės pasirinkimas. Sąstato svorio skaičiavimas. Sąstato svorio patikrinimas statesnėse nei skaičiuojamoji įkalnėje. Sąstato svorio patikrinimas pagal pajudėjimo stačiausioje ruožo įkalnėje. Traukinio svorio patikrinimas pagal atvykimo ir išvykimo kelių ilgį. Kelio profilio redukavim
(Transportas. Kursinis, 16 psl, 158 kB)
Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 30 kB)

Paieška


bottom