top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "grupės metalai fizikinės savybės":

I B grupės elementai Cu, Ag, Au. VARIS. Fizikinės savybės. Vario cheminės savybės. Vario panaudojimas. Biologinė reikšmė. Savybės. Tai minkšti blizgantys metalai, labai geri šilumos ir elektros laidininkai. Jie lengvai ištempiami į vielą. Cheminis aktyvumas mažas, su O2 reaguoja tik Cu. Tačiau šildomi Cu ir Ag reaguoja su S. Ag sdirbiniai ...
(Chemija. Konspektas, 4 psl, 15 kB)
IA grupės metalai yra gana minkšti. Lydymosi temperatūros, tankiai maži. Temperatūros grupėse kylant aukštyn didėja, tankiai - mažėja. IIA grupės metalų fizikinės savybės: kietesni už šarminius metalus, lydymosi temperatūra aukštesnė, tankiai didesni. IA ir IIA grupių metalų elektroninė sandara yra tokia, kad norėdami įgyti artimiausių int ...
(Chemija. Konspektas, 2 psl, 7 kB)
Vandenilis, fizikinės bei cheminės savybės, gavimas, naudojimas. Vandenilis kaip Litis, Natris, Kalis, Rubidis, Cezis ir Francis yra 1A grupės elementas. Vandenilio gavimas. Vandenilio fizikinės ir fiziologinės savybės. Vandenilio cheminės savybės. Vandenilis gamtoje. Vandenilio naudojimas. Visi 1A grupės elementai yra metalai išskyrus van ...
(Chemija. Konspektas, 1 psl, 6 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom