top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "gyventoju kitimas":

Turinys. Įvadas. Gimstamumo ir mirtingumo samprata, bei lietuvos gyventojų skaičiaus kitimas pastaraisiais metais. Gimstamumas ir mirtingumas. Analizės instrumentai. Dinamikos eilučių skaičiavimai. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Mirtingumo ir gimstamumo prognozavimas. Literatūr
(Matematika. Tyrimas, 15 psl, 78 kB)
Geografinė padėtis. Klimatas. Reljefas. Augalija. Gyvūnija. Pramonė. Žemės ūkis. Gyventojai. Religinė gyventojų sudėtis. Naudingos iškasenos. Žymios vietos ir žmonės. Pagrindinis Indonezijos klimato kitimas yra ne temperatūra ar oro slėgis, bet krituliai. Praktiškai tos pačios temperatūros vandenys supantys Indonezijos salas, lemia tai, ka
(Geografija. Prezentacija, 16 psl, 629 kB)
Lietuvos gyventojų skaičius, jo kitimas Įvadas. Lietuvos gyventojų skaičius, jo kitimas. Vidutinis gyventojų lygis. Gyventojų skaičius pagal gyvenamąją vietą. Šalies gyventojų sudėtis pagal amžių. Šalies tautinės mažumos. Šalies gyventojų skaičiaus kitimo priežastys. Mirtingumas ir žemas gimstamumo lygis. Emigracija. Gyventojų skaičiaus kitimo ...
(Sociologija. Kursinis, 20 psl, 81 kB)
Įvadas. Makroekonomika kaip mokslas. Makroekonomika ir ekonominė politika. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai ir jų kitimas lietuvoje.nacionalinio produkto rodikliai.kas tai yra bnp?bnp lietuvoje.bendrasis kainų lygis. Infliacija. Infliacija. Lietuvoje. Gamintojų kainų indeksas. Ekonominis gyventojų užimtumas. Nedarbas. Palūkanų norma
(Ekonomika. Referatas, 15 psl, 23 kB)
Pokyčiai Ispanijos ekonomikoje po šalies įstojimo į ES, Ispanijos eksportas ir importas, Tiesioginės užsienio investicijos, Galimybė Ispanijai prisijungti į Ekonominę ir Valiutų Sąjungą, Ispanijos, EMU infliacija. Mastrichto kriterijus, Ilgojo laikotarpio Ispanijos ir Vokietijos palūkanų normos, STRUKTŪRINIAI IR SANGLAUDOS FONDAI, Ispanijo
(Ekonomika. Prezentacija, 16 psl, 105 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom