top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "harmoniniai svyravimai":

Kelias. Kūno poslinkiu. Poslinkis. atstumo. Tiesiaeigis judėjimas. Tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Dažnis. Kampinis greitis. Įcentrinis pagreitis. Inercinė ataskaitos sistema. Neinercinė ataskaitos sistema. Antrasis Niutono dėsnis. Jėga. Deformacija. Tamprumo jėga. Judėjimo kiekis. Nesvarumas. Naudingumo koeficientas. Mechaninė ene
(Fizika. Konspektas, 23 psl, 86 kB)
Kelias. Kūno poslinkiu. Poslinkis. atstumo. Tiesiaeigis judėjimas. Tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Dažnis. Kampinis greitis. Įcentrinis pagreitis. Inercinė ataskaitos sistema. Neinercinė ataskaitos sistema. Antrasis Niutono dėsnis. Jėga. Deformacija. Tamprumo jėga. Judėjimo kiekis. Nesvarumas. Naudingumo koeficientas. Mechaninė ene
(Fizika. Konspektas, 23 psl, 1061 kB)
Harmoniniai svyravimai. Harmoninių svyravimų diferencialinės lygties išvedimas, jos sprendinys ir jo grafinis vaizdavimas. Lygtis. Pagrindinės harmoninių svyravimų charakteristikos. A. Harmoningai svyruojančio kūno greitis, pagreitis, energija. Šių charakteristikų matematinės išraiškos ir grafikai. Poslinkio, greičio, pagreičio priklausomy ...
(Fizika. Špera, 21 psl, 398 kB)
Atskaitos sistema. Greitis. Pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Absoliučiai kieto kūno slenkamasis judėjimas. SLENKAMOJO JUDĖJIMO DINAMIKA.Inercinės atskaitos sistemos. Mechaninė energija. Jėgų laukas. Potencialinės jėgos. Kinetinė energija. Potencinė energija. Energijos tvermės dėsnis mechanikoje. SUKAMOJO JUDĖJIMO KENEMATIKA
(Fizika. Konspektas, 3 psl, 36 kB)
Darbo tikslas. Susipažinti su paprasčiausiais harmoniniais svyravimais, nustatyti tampriųjų harmoninių svyravimų periodo priklausomybę nuo svyruoklės masės ir spyruoklės tamprumo koficiento. Darbo prietaisai. Stovas su laikikliu, spyruoklių rinkinys, svareliai, svarstyklės,sekundometras. Darbe naudojamos formulės. Spyruoklės tamprumo koefi ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 5 psl, 33 kB)

Paieška


bottom