top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 9 su reikšme "ikimok ugd":

Dalyko programa. Bendroji vadybos teorija. - vadybos mokslo terminologija. - vadybos mokslas. Vadybos teorijų raida. Vadybos raida lietuvoje. Valdymo procesas ir jo sudėtinės dalys. Literatūra. Bibliotekų vadyba. Bibliotekų valdymo specifika. Bibliotekinės veiklos planavimas. Bibliotekų veiklos organizavimas. Pokyčių bibliotekose valdymas.
(Vadyba. Konspektas, 72 psl, 114 kB)
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatybės. Vaiko brandumas mokyklai. Vaiko emocinė kompetencija. Pedagogo uždavinai. Išvados. Literatūra. Pastaraisiais dešimtmečiais taikant idealųjį ikimokyklinį ugdymą propaguojamas visuminis asmenybės ugdymas. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigos nuostatuose teigiama, k ...
(Pedagogika. Referatas, 11 psl, 32 kB)
Bendros nuostatos. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Įstaigos savitumas. Vaikų poreikiai. Pedagogų ir kitų specialistų pasirengimas. Tėvų ir bendruomenės poreikiai. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. Programos principai, tikslas. Programos uždaviniai. Ugdymo turinys. Metodai ir priemonės. Ugdymo rezultatų vertinimas. Ugdomosios veiklos planavimas. ...
(Pedagogika. Tyrimas, 11 psl, 19 kB)
Bendrosios nuostatos. Ikimokyklinio ugdymo principai. Tikslas ir uždaviniai. Ugdymo turinys, metodai ir priemonės. V. Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas. Naudota literatūra ir informaciniai šaltiniai. Priedas - vaiko ugdymo (ugdymosi) pažangos ir pasiekimų vertinimas. Švietimo teikėjo pavadinimas – Utenos rajono Daugailių pagrindinė moky ...
(Kita. Namų darbas, 12 psl, 73 kB)
Įvadas. Šeima. Kai šeimą ištinka krizė. Šeimos konfliktų rūšys. Vyrai ir moterys Porų konfliktai ir jų rušys. Vaikai. Bendravimas su vaiku šeimoje. Vaikų krizės. Tėvų skyrybos. Artimo žmogaus praradimas. Vaiką žalojantis elgesys. Krizė vaikui – krizė visai šeimai. Vaiko pyktis. Išvados. Literatūros sąrašas. Yra labai daug bandymų apibrėžti
(Psichologija. Kursinis, 19 psl, 32 kB)
Įžanga. 1 spec. Ugdymo įstaigos. 2 specialusis ugdymas. 3 darbas spec ugdymo įstaigose. 4 pagrindinės sąvokos. Išvados. Naudota literatūra. Įžanga. Po nepriklausomybės atkūrimo vyko pakankamai sparti specialiojo ugdymo sąvokų ir kategorijų, įvardinančių sutrikimus ir juos turinčius asmenis, kaita. Ši kaita atspindėjo ne tik integruoto ugdy
(Pedagogika. Referatas, 14 psl, 30 kB)
Įvadas. Lietuvos formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemos. Švietimo sistemos sandara. Švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Specialusis ugdymas. Neformalusis vaikų švietimas. Neforma ...
(Edukologija. Kursinis, 51 psl, 89 kB)
Įvadas. Lyginamieji kriterijai. Valdorfo pedagogikos raida. Ikimokyklinio ugdymo sistema. Valdorfo mokykla. Išvados. Literatūra. Valdorfo ugdymo sistema kaip netradicinė pedagogika susilaukia labai daug prieštaringų ir palaikančių nuomonių, tačiau visuomenės poreikis šios ugdymo sistemos įstaigų kūrimui su laiku vis didėja. Laukiančiųjų pa ...
(Edukologija. Kursinis, 9 psl, 19 kB)
Įvadas. Žmogiškasis kapitalas kaip ekonominė. Kategorija. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo klasifikacija. Žmogiškojo kapitalo formavimas. Žmogiškojo kapitalo gamyba. Žmogiškojo kapitalo formavimas šeimoje. Žmogiškojo kapitalo formavimas gamybos struktūrose. Žmogiškojo kapitalo vertinimas. Žmogiškojo kapitalo vertinimo būda
(Ekonomika. Kursinis, 19 psl, 254 kB)

Paieška


bottom