top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "individualiu teises normu aktu":

TEISĖS AKTAI IR JŲ RŪŠYS. Teisės taikymo aktai pagal taikomo įstatymo galią skirstomi taip. 6.3.2 ĮSTATYMŲ LYDIMIEJI AKTAI. teisės aktų rūšys yra tokios. bendrųjų teisės normų aktų ir individualių teisės normų. BENDRŲJŲ. ĮSTATYMAI. IR ĮSTATYMO GALIĄ TURINTYS TEISĖS AKTAI. Pagal juridinę galią įstatymai skirstomi į pagrindinius ir papras. B
(Teisė. Konspektas, 1 psl, 13 kB)
Teisės aktas – tai tautos, valstybės institucijų, pareigūnų ar pavienių asmenų tam tikra tvarka priimtas oficialus rašytinis dokumentas, kuriame yra suformuluotos teisės normos. Pagrindinės teisės aktų rūšys: Bendrųjų teisės normų aktas – tai kompetentingų valstybės institucijų (teisėkūros subjektų) specialia tvarka išleistas oficialus r
(Teisė. Konspektas, 5 psl, 17 kB)
Teisės teorija ir jos objektas. 5. Teisės teorijos f-jos. 6. Teisės sampratos santykis su politinio rėžimo tipu. 7. Trys teisinės būties lygmenys. 8. Teisė kaip kultūros reiškinys. 9. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš intereso, garantuoto jėgos persvara. 10. Teisės teorijos, grindžiančios teisės esmę priešingų intere
(Teisė. Konspektas, 38 psl, 114 kB)

Paieška


bottom