top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "jto saugumo taryba":

Jto tikslai. Pagrindinės institucijos. Saugumo taryba. Prevencinė diplomatija/peacemaking. Peacebuilding. Peacekeeping. Principai, pagal kuriuos veikia jto. Jto veiklos problemos. Siūlomos reformos. JTO tikslai siekti išsaugoti tarptautinę taiką ir saugumą, o esant reikalui, imtis efektyvių kolektyvinių priemonių taikai apsaugoti, k ...
(Politologija. Konspektas, 3 psl, 7 kB)
Europos Sąjunga. ES šiandien. Tikslai. Principai. Istorijos pradžia. Svarbiausios sutartys. Institucijos. Kalbos. Piliečių teisės. Simboliai. Sprendimų priėmimas. Jungtinių tautų organizacija. Jto chartija. Pagrindiniai jto organai. Saugumo taryba. Generalinė asamblėja. Ekonominė ir socialinė taryba. Globos taryba. Tarptautinis teismas. Se ...
(Politologija. Referatas, 9 psl, 18 kB)
. Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Tarptautinės teisės sistema. Sprendimų užtikrinimas. Ekstradicija tarptautinėje teisėje: sąvoka ir principai. Ekstradicija. Asmens išdavimas vyksta valstybės iniciatyva. Asmenys neišduodami šiais atvejais. Pagrindiniai tarptautinės teisės principų samprata. Sąvoka. Tt principas
(Teisė. Špera, 19 psl, 132 kB)
Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Valstybės sienos sąvoka. Valstybės sienos režimas. Ekstradicija tarptautinėje teisėje: sąvoka ir principai. Tarptautinės teisės sistema. Jto tarptautinis teismas: kompetencija ir struktūra. Pagrindinių tarptautinės teisės principų samprata ir sistema. Diplomatinės ir konsulinės te ...
(Teisė. Konspektas, 69 psl, 129 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom