top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "jungtinės tautos":

Laivybos teisės sąvoka. Laivybos teisės padėtis teisės sistemoje. Laivybos teisė – tradicinė teisės normų visuma, reglamentuojanti navigaciją jūroje bei komerciją, susijusią su jūra. Istorijos aspektai. Laivybos teisė tradiciškai apima tokias veiklas. Žinomiausi principai, kurie išliko nuo viduramžių yra. Tarptautinių organizacijų vaidmuo.
(Teisė. Konspektas, 4 psl, 8 kB)
Įvadas. Jungtinių tautų organizacija (jto). Lietuvos veikla jungtinėse tautose. Lietuvos veiklos jungtinėse tautose organizaciniai aspektai. Jungtinių tautų organizacijos lietuvoje. Finansų institucijos. Jungtinių tautų organizacijos švietimo, mokslo ir kultūros srityje. Jungtinių tautų organizacijos vaikams, vargstantiems, skurstantiems. ...
(Politologija. Referatas, 18 psl, 38 kB)
Įvadas. Antika. Viduramžiai. Renesansas. Ispaniškoji era. Prancūziškoji era. Tarptautinė teisė xx amžiuje. Literatūra. Šiuolaikinės tarptautinės teisės dokrinos pradininkai. Laikotarpis tarp vestfalijos taikos ir vienos kongreso (1815). Angliškojiera. Jungtinės tautos ir jėgos nenaudojimo principas. Tarptautinės teisės kodifikavimas po ant ...
(Teisė. Referatas, 21 psl, 49 kB)
Politologijos šakos, politologijos tyrimų ir analizės objektas, politologijos sąveika su kitais mokslais, poltika ir valstybė, politikos požymiai, valdžios pobūdis, pilietybės įgojimo būdai, lietuvos respublikos pilietybės įgijimo ir praradimas, tautos samprata, tautinės mažumos. Autonomijų rūšys, valstybinės valdžios savybės, suverenite
(Politologija. Konspektas, 46 psl, 81 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom