top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 9 su reikšme "klimato kaita":

Jungtinių tautų aplinkos apsaugos programa: įtaka tarptautinei teisei ir politikai, susijusiai su klimato kaita Įvadas. Klimato kaita: poveikis ir pasekmės. Klimato kaitos politika. Jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencija. Kijoto protokolas. Po kijoto protokolo. Prisitaikymo prie klimato kaitos aplinkybės. Jtbkkk ir kijoto protokolo ...
(Teisė. Kursinis, 25 psl, 514 kB)
Klimato kaita Klimatas kaita-žymus, neįprastas tam tikro regiono klimato pokytis. Klimatą veikia išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, tokie kaip Saulės radiacija, nežymūs Žemės orbitos nukrypimai ar šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Climate change-a significant, unusual for a regional climate change. Climate Change external factors such as ...
(Anglų kalba. Konspektas, 1 psl, 5 kB)
Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga europos sąjungoje. Svarbiausi europos sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą. Aplinkos oro ir vandens išteklių naudojimas ir apsa
(Aplinka. Namų darbas, 30 psl, 296 kB)
Įvadas. Atsinaujinančios energetikos ištekliai. Saulės energija ir jos ištekliai. Saulės energijos panaudojimas. Pastatų šildymas naudojant saulės energija. Pastatų apšvietimas naudojant saulės energiją. Išvados. Literatūra. Įvadas. Atsinaujinanti energetika. Žmonių veiklos sukelta klimato kaita yra didžiausia grėsmė mūsų planetai. Besaiki ...
(Kita. Referatas, 11 psl, 190 kB)
Atsinaujinantys energijos. Šaltiniai. Energija reikalinga įvairiems poreikiams tenkinti: maisto gamybai, patalpų šildymui, važinėti transporto priemonėmis. Ir tai tik keletas pavyzdžių. Visame pasaulyje energijos poreikis vis didėja, tradiciniai energijos ištekliai senka, o jos gavimo būdai kenkia aplinkai. Energijos šaltiniai paprastai sk
(Ekonomika. Referatas, 6 psl, 17 kB)
Įvadas. Biologinė įvairovė. Biologinės įvairovės nykimo priežastys. Biologinės įvairovės issaugojimas. Teisiniai aplinkos apsaugos pagrindai. Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos teisiniai aktai. Išvada. Literatūra ir šaltiniai. Biologinė įvairovė apima Žemės organizmų genus, rūšis ir ekosistemas. Šiuo metu biologinė įvairovė nuolat mažė
(Aplinka. Referatas, 11 psl, 15 kB)
Įvadas. Klimato zonos. Oro masės, jų savybių priklausomybė nuo susidarymo židinio bei kitimo priežastys. Klimato juostos. Geografinis zoniškumas. Geografinės zonos, joms būdingas klimatas, augalija, dirvožemio derlingumas. Geografinių zonų dirvožemiai. Geografinių zonų ypatumai. Drėgnieji pusiaujo (atogrąžų) miškai. Savanos, sausieji atogr ...
(Geografija. Referatas, 14 psl, 152 kB)
Verslo aplinka. Verslo teisiniai aspektai Lietuvoje. Verslo teisiniai pagrindai formos pasirinkimas ir registravimas. Verslininkystės formos. Įmonių įėjimo į rinką ir išėjimo iš jos sąlygos analizė praktiniu aspektu. Įmonių įėjimas į rinką. Įmonių išėjimas iš rinkos. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio kursinio tikslas išnagrinėti įėjimo ir
(Vadyba. Kursinis, 20 psl, 207 kB)
Klimatas – tai besikeičiantys orai, tam tikroje vietoje ir per tam tikrą laiką. Klimato kaita priklauso nuo saulės radiacijos pasikeitimų, ugnikalnių išsiveržimų apgaubiančių žemės paviršių pelenais, kurie atspindi saulės šilimą bei išstumia ją atgal į kosmosą. Pagrindinė klimato kaitos priežastis yra pačių žmonių sukeliamas šiltnamio efe ...
(Geografija. Referatas, 8 psl, 831 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom