top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "konstitucinė ordinarinė":

Teisė ir kiti elgesio reguliatoriai. Teisės sąvokos problema. Esamybės ir privalomybės santykio problema. Teisinis, dogmatinis ir sociologinis požiūris į teisę. Konvencinė teisės samprata. Objektinė. Subjektinė. Techninės. Socialinės. Techninės-socialinės. Teisės ir moralės santykis. Teisės paradigmos. Istorinė teisės mokykla. Marksizmas.
(Teisė. Konspektas, 37 psl, 65 kB)
Įvadas. Teisės sistemos samprata. Teisės sistemos skirstymas pagal teisės šaltinių galią: konstitucinė ir ordinarinė teisė. Teisės sistemos skirstymas pagal reguliavimo dalyką: teisės šakos ir institutai. Reguliavimo metodo reikšmė. Horizontalusis ir vertikalusis teisės sistemos aspektai. Hierarchinė priklausomybė. Materialinė ir proceso t ...
(Teisė. Referatas, 19 psl, 26 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom