top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "ktu matematika":

ĮVADAS. Nūdienos mokslo raidai būdinga tai, kad matematika vis labiau skverbiasi į įvairias mokslo šakas, pvz., fizika, medicina, gamtos mokslai ir kt. Socialiniai mokslai, tame tarpe ir ekonomika, taip pat nėra išimtis. Matematinius metodus ekonominių procesų analizėje pradėta taikyti gana senai. Pavyzdžiui, anglų ekonomistas Viljamas P
(Ekonomika. Konspektas, 61 psl, 256 kB)
Ekonometrijos samprata. Matematinių metodų naudojimo ekonomikoje istorija. Modelio samprata. Struktūrinis sistemos modelis. Kas yra ekonometrija? Ekonometrijos metodologija. Tipinės ekonomikos funkcijos. Kaštų funkcija. Gamybos funkcija. Realaus pasaulio pažinimo procesas – tai ne kas kita, kaip žinių apie gamtą ir visuomenę tikslinimas. Š
(Ekonomika. Konspektas, 21 psl, 67 kB)
Pasaulio, minties ir kalbos santykio problema. Logikos objektas. Minčių loginės struktūros. Formalizavimo metodas. Logikos apibrėžimas. Jos santykis su kitais mokslais. Logikos reikšmė. Logika. Logika tiria. Simbolinė logika. Dvi tiesų rūšys. Logikos tikslas. Lingvistika. Matematika. Teisės mokslais. Filosofija. Dialektinė logika. Logikos
(Logika. Špera, 6 psl, 37 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom