top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "logikos mokslas":

1 filosofija kaip metafizika. 2 filosofija (f.) Ir religija (r.). 3 filosofija (f.) Ir mokslas (m.). 4 filosofijos (f.) Objektas. 5 ikisokratikai apie būtį. 6 būties samprata nuo sokrato iki hėgelio. 7 būtis absoliučioji ir santykinė. 8 būtis ir pasaulio vienybė. 9 sąmones sąvokos raida filosofijos istorijoje. 10 jutiminė ir racionalioji s
(Filosofija. Špera, 9 psl, 34 kB)
Įvadas. Teisės išorinio pavidalo apibrėžimai. Teisės formų (šaltinių) įvairovė. Išvados. Naudota literatūra. Šiame referate apžvelgsiu skirtingų autorių požiūrį į „teisės šaltinio“ ir „teisės formos“ sąvokas, jų daugiareikšmiškumą ir svarbiausia – skirtumus. Taip pat nagrinėsiu skirtingų teisės teoretikų pateiktus teisės šaltinius (forma
(Teisė. Referatas, 13 psl, 26 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom