top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 7 su reikšme "pacientu slauga":

Pacientų slauga su prijungtais DPV aparatais Gydymo dpv tikslas. Išsaugoti gyvybę kritinės būklės metu. Pacientas, kuriam prijungtas dpv aparatas, visiškai priklauso nuo to, kaip jį gydantys bei slaugantys asmenys išmano aparato funkciją ir gydymo poveikį fiziologiniams organizmo procesams. Paciento ir artimųjų situacijos suvokimas. Pacientui ...
(Medicina. Prezentacija, 16 psl, 15 kB)
Šizofrenija sergančių pacientų slauga Įvadas. Šizofrenija sergančių pacientų pirmoji pagalba ūmiu ligos periodu. Šizofrenija sergančių pacientų slaugos ypatumai. Psichosocialinės reabilitacijos svarba. Darbo su šeima įtaka paciento slaugai namuose. Išvados. Literatūra. Visiems labai gerai žinoma, kad sveikata susideda iš dviejų pagrindinių ...
(Medicina. Referatas, 12 psl, 20 kB)
Praeito dešimtmečio pabaigoje mokslinėje literatūroje atsirado nauja sąvoka – e. sveikata. Tai šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas sveikatos priežiūros įstaigoje siekiant patenkinti pacientų, specialistų, administratorių poreikius ir lūkesčius. E. sveikatos vaidmuo organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas Europos Sąjung
(Medicina. Referatas, 9 psl, 28 kB)
Aš nagrinėsiu pacientų lygybės reikalavimą, kuris reiškia, kad medikas nepaisant kiekvieno žmogaus rasės,lyties,socialinės padeties,tautybės,tradicijų ar religijos, sveikatos priežiūros paslaugas turi teikti visiems be išimčių. Man atrodo,kad šis reikalavimas yra labai aktualus ir reikalingas todėl, kad šiomis dienomis yra labai pabrėžiama
(Filosofija. Kontrolinis darbas, 1 psl, 4 kB)
Inkstų ir šlapimo takų ligos ir slauga. Inkstų ir šlapimo takų anatominiai - fiziologiniai duomenys. Inkstų ir šlapimo takų. Ligų rizikos veiksniai. Inkstų ir šlapimo takų ligos. Inkstų ir šlapimo takų diagnostiniai tyrimai. Širdies ir kraujagyslių sistemos įvertinimas. Kraujo serumo tyrimas. Kraujo baltymų. Šlapalo. Šlapimo tyrimas. Norma
(Medicina. Konspektas, 43 psl, 66 kB)
Įvadas. Mcgill modelio apžvalga. Straipsnių analizė. Apibendrinimas. Naudota literatūra. Slaugos mokslas palyginti labai jaunas. Daugelio mokslu ištakos susiformavo Antikos laikais prieš kelis tukstancius metu. O slaugos mokslas siejasi su socialiniais mokslais, kurie atsirado tik XVIII amžiuje. B. J. Kalisch ir P. P. Kalisch (1977) paž
(Medicina. Namų darbas, 10 psl, 388 kB)
Slaugytojų veikla, slaugant pacientus, turinčius judėjimo negalią Įvadas. Teorinė dalis. Judėjimo negalios sutrikimai ir jų grupės. Pacientų, turinčių judėjimo negalią, gyvybinių funkcijų užtikrinimas. Slaugytojo profesiniai vaidmenys. Tiriamoji dalis. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo instrumentas. Tyrimo eiga. Tyrimo etikos principų užtikrinimas. ...
(Sauga. Diplominis, 40 psl, 67 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom