top


Konspektai.com > Elektronika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Elektronikos įtaisaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Dvipolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Akustinės elektronikos įtaiso projektavimas. Išvados. Naudota literatūra. Šiuolaikinio gyvenimo daugelis jau net neįsivaizduoja be įvairiausių elektroninių įtaisų kuriuos naudojame darbe ir namuose. Visos šiuolaikinės technikos pagrindinė sudedamoji dalis yra mikroprocesoriai. Mikroprocesoriai sudaryti iš daugybės mažų detalių. Jie gaminami terminės difuzijos būdu. Šio proceso metu reikalinga ypatingai švari aplinka, didelis tikslumas ir kruopštumas. Šis darbas yra suskirstytas į keturias pagrindines dalis: Difuzijos procesas. Šioje dalyje panagrinėsiu jau minėtą procesą, t.y, priemaišų pasiskirstymo priklausomybę nuo laiko, priemaišų srauto tankio kitimą ir legiravimo dozę, jų pasiskirstymą po perskirstymo etapo bei priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuotame dvikartės difuzijos metu. Dvipolio tranzistoriaus parametrai ir ekvivalentinė schema. Čia ieškosiu dvipolio tranzistoriaus h parametrų, sudarinėsiu П pavidalo ekvivalentinės grandinės schemos, rasiu jos parametrus. Lauko tranzistoriaus parametrai ir ekvivalentinė schema. Trečioje dalyje nagrinėsiu lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, ieškosiu jo parametrų konkrečiame darbo taške, sudarinėsiu ekvivalentinę schemą.
0

Elektros grandinės darbo rėžimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Elektros grandinės darbo rėžimas, kai srovė bei įtampa laikui bėgant nekinta (nuolatinės srovės grandinėse) arba yra periodinės laiko funkcijos (kintamosios srovės grandinėse), yra vadinamas nusistovėjusiu. Bet koks grandinės struktūros arba jos parametrų pakeitimas: atskirų šakų prijungimas arba atjungimas, pasyviųjų elementų arba energijos šaltinių parametrų keitimas – sutrukdo šakų srovių bei įtampų periodinį kitimo pobūdį, t.y. grandinės darbo režimas tampa nenusistovėjusiu. Įvadas. Analitinė dalis. Darbo užduotis. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Atsakymų tikrinimas. Rezultatų patikrinimas. Išvados. Literatūra. Darbo grafinė dalis. Skaičiavimų schemos. Pereinamųjų procesų grafikai.
0

Elektros mašinosparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: 10 variantas Duoti duomenys : 2p= 4 nN=750 2a=2 UN=230V Ižop=0,9A Z=27 UNV=220V Ižap=0,11A K=81 Rap=0,34 Rpp=0,13 Ržp=135 Apskaičiuojami elektros mašinos nominalieji duomenys 1. Nominalioji galia: 2. Tuščiosios veikos žadinimo srovė Ižo 3. Žadinimo srovė Iža 4. Inkaro apvijos varža Ra
0

Elektros sistemų stabilumasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Elektros sistemų stabilumas. Kursinis darbas. Kursinio darbo užduotis. Sudaryti tiriamos elektros sistemos schemos skaičiuojamąją schemą. Nustatyti tiriamosios schemos normalaus režimo parametrus Nubraižyti įtampų vektorinę diagramą. Apskaičiuoti schemos savąsias bei tarpusavio varžas ir nustatyti statinio stabilumo atsargą. Patikrinti sistemos dinaminį stabilumą nurodytajai avarijai . Nubrėžti normalaus, avarinio ir poavarinio režimų generatoriaus. Normalaus režimo parametrai. Įtampos. Srovės. Kampų reikšmės. Normalaus režimo įtampų vektorinė diagrama. Schemos savosios varžos. Kai generatorius neturi AŽR. Aktyviosios galios charakteristika. Schema atrodys sekančiai. Nubrėžti normalaus, avarinio ir poavarinio režimų generatoriaus aktyviosios galios charakteristikas. Sistema yra stabili. Statinio stabilumo atsarga pakankamai didelė.
0

Elektrotechnikos namų darbas iš grandiniųparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Užduotis. Nuolatinės srovės grandinė. Srovių radimas pagal -ą ir kirchhofo dėsnius. Šakų srovių radimas dviejų mazgų metodu. Grandinės galių balansas. Grandinės potencialinė diagrama. Šakoje su e1 surasti srovę ekvivalentinio šaltinio metodu. Kintamosios vienfazės srovės grandinė. Srovių radimas pagal -ą ir kirchhofo dėsnius. Šakų srovių radimas dviejų mazgų metodu. Srovių vektorinė diagrama. Vektorinė įtampų diagrama kontūrui su srove I1 ir I2.
0

Grįžtamųjų ryšių variantai stiprintuvuoseparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kaip skirstomi grįžtamieji ryšiai? Grįžtamųjų ryšių variantai stiprintuvuose Grįžtamieji ryšiai klasifikuojami pagal įvairius požymius. Visų pirma skiria teigiamą ir neigiamą grįžtamąjį ryšį. Tai bene pats svarbiausias grįžtamojo ryšio požymis. Teigiamo grįžtamojo ryšio atveju grįžtamojo ryšio signalas patenka į stiprintuvo įėjimą ta pačia faze, kaip ir įėjimo signalas. Tai reiškia, kad grįžtamojo ryšio signalas susideda su įėjimo signalu ir jį padidina, tad ir stiprintuvo su teigiamu grįžtamuoju ryšiu stiprinimo koeficientas padidėja. Įsiminkime, kad stiprintuvuose paprastai taikomas tik neigiamas grįžtamasis ryšys, sumažinantis stiprintuvo stiprinimo koeficientą 1 + γK kartų. Tad, jeigu kalbėdami apie stiprintuvus kai kada ir nepasako, kad grįžtamasis ryšys neigiamas, laikoma, kad tai savaime suprantama. Pagal tai, kaip grįžtamojo ryšio signalas nuvedamas nuo stiprintuvo išėjimo, skiria įtampos ir srovės grįžtamuosius ryšius. Įtampos grįžtamojo ryšio signalo dydis proporcingas stiprintuvo išėjimo įtampai: tai tam tikra išėjimo įtampos dalis, gauta, padalinus išėjimo įtampą dalinimo koeficientu γ. Paprastai įtampos grįžtamąjį ryšį sudaro, prijungdami grįžtamojo ryšio grandinę prie stiprintuvo išėjimo pakopos kolektoriaus (3.2 pav.).
0

GSM modulis “GSMalarm 220”parsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Gsm modulio “gsmalarm 220” pralumai. Saugos informacija. Veikimo aprašymas kontaktų paskirtis. Instaliavimas. Jungimo schema. Techniniai parametrai. Išvados. Literatūra. Kas yra GSM signalizacija - tai įrenginis skirtas žmoniems, kurie norėtų turėti momentalią informaciją apie kiesinimąsi į jų nuosavybę, svajonių išsipildymas. Suveikus signalizacijai išsiunčiama SMS žinutė į savininko mobilųjį telefoną apie isibrovimą į saugomą zoną. Butų, automobilių, vasarnamių apsaugos tema tampa vis aktualesne. Nusikalteliai vis plačiau naudoja šiuolaikinių technologijų pasiekimus tam, kad pasiglemžtų svetimą turtą.
0

Informacijos kodavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas. Pervesti skaičius iš vienos sistemos į kitą. Atlikti matematines operacijas su dvejetainiais ir šešioliktainiais skaičiais. Užrašyti skaičius bcd kode. Užrašyti skaičius ascii kode. Darbo eiga. Skaičių pervedimai ir sudėtis. Lentelėje nurodytos operacijos atliekamos pagal algoritmą. Kodavimas ascii kodais.
0

Keturpolio uždavinio pavyzdysparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Uždavinio schema ir jos. Elementų parametrai. Uždavinio sprendimas. Skaičiuojame grandinės dalies varžą Z2. Skaičiuojame i2 srovę. Skaičiujame u2 įtampą. Uždavinio patikrinimas.
0

Keturpolio uždavinys ND nr2parsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Namų darbas nr. Keturpoliai. Skaičiuojame reaktyviasias varžas. Skaičiuojame varžas. Skaičiuojame, sroves. Skaičiuojame kampa. Braižome apskritiminę diagramą. Skaičiuojame srovę. Skaičiuojame įtampą. Skaičiuojame galias. Uždavinio tikrinimas.
2

Paieška


bottom