top


Konspektai.com > Informatika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Mobiliosios patikros agentai egde paslaugomsparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Agentai ir jų sistemos. Programinio agento paradigma. Agento savybės ir funkcijos. Agentų klasifikavimas ir pagrindiniai ypatumai. Agento veikimas. Aplinkos savybės. Agento veikimas. Vieno agento sistema. Multiagentai. Dviejų lygių mobiliųjų agentų sistema. Mobiliųjų agentų projektavimo šablonai. Agentinų sistemų palyginimas. Išvados. Šaltiniai. Mobilieji agentai yra nauja besivystanti technologija, glaudžiai susijusi su paskirstytomis sistemomis, informacijos gavyba, žiniatinkliu, elektronine patikra ir dirbtiniu intelektu. Mobilusis agentas yra autonominė esybė, kuri gali heterogeniniuose tinkluose migruoti iš vieno įrenginio į kitą. Agentas gali sustabdyti savo veiklą bet kuriame taške, migruoti į kitą įrenginį ir ten pratęsti savo darbą. Mobiliųjų agentų metodologija nukrypsta nuo įprasto serverio/kliento architektūros ir iškelia naują paradigmą paskirstytose sistemose, kurioje agentai yra autonominiai. Agentų technologija yra vienas iš labiausiai dinamiškų ir aktyvių sričių moksliniams tyrimams ir plėtrai informacinėse technologijose. Multiagentų ir mobilių agentų technologijos daro didelį poveikį beveik visais aspektais ne su skaičiavimais susijusiose disciplinose. Ši technologija lemia didelius pokyčius, vykstančius informacinėje visuomenėje. Tai yra viena iš sėkmingiausių programų su verslo pasauliu, tiesiogiai sprendžianti pastarosios problemas.
0

Nanotechnologijosparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Nanotechnologijos. Vizija. Nanotechnologijos panaudojimas praktikoje. Ateities perspektyvos − nanotechnologijoms. Planuojama spartesnė aukštųjų technologijų plėtra. Nanotechnologijų plėtros sritys. Naujos medicinos mokslo galimybės. Nanotechnologijos architektūroje ir statyboje. Ar nanotechnologija pavojinga? Perspektyvos lietuvoje. Išvados. Literatūra. Šio referato tikslas – pateikti nanotechnologijos apibrėžimą, išsiaiškinti pagrindinio jos įrankio – skenuojančių zondo mikroskopų, veikimo principus, nanotechnologijos reikšmę ir skverbimąsi į mūsų gyvenimą, ateities perspektyvas, jos teikiamas galimybes bei keliamas grėsmes. Taip pat pateikti situacijos, susijusios su nanotechnologijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra Lietuvoje ir pasaulyje, bei nanotechnologijos rizikos faktorių analizę bei būdus, kaip šią situaciją tobulinti bei gerinti. Referate pateikiamos žinios yra naudingos, kadangi nanotechnologija yra naujas ir dar daugeliui nesuprantamas dalykas, todėl, mano manymu, studentams būtų tikslinga iš arčiau pažvelgti į nanotechnologiją bei jos įtaką mūsų gyvenime. Nanotechnologijos Terminas “nanotechnologija” yra kilęs iš graikų kalbos žodžio, reiškiančio „neūžauga“. Moksle ir technologijoje priešdėlis „nano“ reiškia 10-9, t. y. vieną milijardinę (= 0.000000001) dalį. Vienas nanometras (nm) sudaro vieną milijardinę dalį metro, dešimtimis tūkstančių kartų mažesnę už žmogaus plauko storį. Terminas „nanotechnologija“ čia vartojamas kaip grupinis terminas, kuriuo žymimos įvairios nanomokslų ir nanotechnologijų šakos. Specialiųjų terminų žodynas nanotechnologiją apibrėžia taip: “Sukūrimas ir panaudojimas prietaisų, kurie yra kelių nanometrų dydžio. Nagrinėjami labai maži komponentai, kurių savybės priklauso nuo elektroninių efektų, ir yra suskaičiuojamas elektronų, kurie dalyvauja veiksme, skaičius“.
0

Nemokamų pokalbių internetu programosparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Nemokama interneto telefonija “skype”. „skype“ galimybės. “skype” naujovės. „skype“ susijungia su „myspace“. Literatūra. Globaliojo Interneto tinklo atsiradimas bei ypatingai spartus vystymasis, kaip niekas kitas anksčiau, pertvarkė kompiuterių ir komunikacijų pasaulį. Realizuojant galimybes visame pasaulyje perduoti žinias, skleisti informaciją neturint nei geografinių ribų, nei kokių ypatingų apribojimų. Įgyvendinant žmogaus troškimą bendrauti gretai ir saugiai, perduoti informaciją ir ją gauti, bei patikimai keistis informacija, juo labiau, kad šiuo metu internetu gali naudotis daugiau 200 pasaulio šalių. Tai duoda galimybę įvairioms šalims - greitai ir nebrangiai bendradarbiauti, o paprastiems vartotojams - greitai ir nemokamai kalbėti realiame laike, keistis informacija, ją priimti ir daug kitų funkcijų, kurias galima atlikti interneto pagalba. Internetas atveria beribes galimybes.
0

Operacinė sistema MS DOSparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Truputėlis apie programinę įrangą. 2 Darbas su operacine sistema MS - DOS MS - DOS failų sistema. 3 Operacinės sistemos MS - DOS iškvietimas. 6 Aktyvaus disko pakeitimas. 6 Pagrindinės operacinės sistemos MS - DOS komandos Komanda HELP - pagalba. 7 Komanda CLS - ekrano išvalymas. 7 Komanda DATE - datos nustatymas. 7 Komanda TIME - laiko nustatymas. 7 komanda version (ver) - dos’o versijos numeris. 8 komanda prompt - pasiruošimo žymės nustatymas. 8 komanda dir failų pavadinimų peržiūrėjimas. 9 KomandaTREE - katalogų medžio atvaizdavimas. 10 Komanda CHDIR (CD) - aktyvaus katalogo pakeitimas. 10 komanda mkdir (md) - katalogo sukūrimas. 11 komanda rmdir (rd) - katalogo pašalinimas. 11 Komanda TYPE - failo turinio peržiūrėjimas ekrane. 11 Komanda COPY - failų kopijavimas. 12 Komanda XCOPY - išplėstinis failų ir katalogų kopijavimas. 13 Komanda VERIFY - duomenų patikrinimas. 14 komanda rename (ren) - failų pavadinimų pakeitimas. 14 komanda erase (arba del) - failų pašalinimas. 14 komanda undelete - pašalintų failų atstatymas. 15 Komanda ATTRIB - failų atributų nustatymas. 15 Komanda FORMAT - disko formatavimas. 16 komanda unformat - duomenų diske atstatymas. 17 Komanda SYS - operacinės sistemos MS - DOS kopijavimas. 18 Dažniausiai sutinkami failų vardų plėtiniai ir jų paaiškinimas. 19 aprašytų komandų sąrašas. TRUPUTĖLIS APIE PROGRAMINĘ ĮRANGĄ Sisteminėje programinėje įrangoje galima išskirti kelias klases: operacinės sistemos (operating systems), aptarnaujančios programos (utilities), aplinkos arba terpės (shell), tinklų programinė įranga, programavimo sistemos. Pagrindinė operacinių sistemų paskirtis - koordinuoti ir valdyti kompiuterio resursus. Operacinė sistema užtikrina visų kitų programų darbą. Tai labai sudėtingi uždaviniai, nes pavyzdžiui vienam klavišo paspaudimui apdoroti reikia įvykdyti daugiau kaip 1000 mašininių komandų. Pagrindinė operacinė sistema dirbant su IBM PC genties kompiuteriais yra MS - DOS (sukurta firmos...
0

Operacines sistemosparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Operacinės sistemos. Plačiau naudojamos OS. Operacinė sistema valdo kompiuterio darbą, kartu atlikdama vartotojo ir kompiuterio tarpininko vaidmenį. Vienas pagrindinių bet kuriai OS keliamų uždavinių kuo efektyviau panaudoti skaičiavimo resursus - kompiuterio techninę ir programinę įrangą bei skaičiavimų laiką. OS vienareikšmiškai apibrėžti sunku, todėl nurodysime pagrindinius jos atliekamus veiksmus. Valdo vartotojo taikomąsias programas. Valdo duomenų perdavimą tarp įvairių kompiuterio įtaisų bei tarp įvairių programų. OS naudojimas supaprastina ir naujų programų rašymą, nes vartotojui nereikia rūpintis specifinėmis techninės įrangos savybėmis (pvz. , kuriame disko sektoriuje ar takelyje bus saugomi jo duomenys ar programos, į kurią atminties vietą jie bus įrašyti atlikimui, ir t. T. ). Jau iš pagrindinių funkcijų sąrašo matyti, kad OS gali būti traktuojama kaip giliausias (t. Y. Arčiausiai aparatūros) programinės įrangos sluoksnis. Jos komandos valdo ir koordinuoja kitas programinės įrangos dalis, taip pat techninę įrangą. Tik įjungus kompiuterį, pagrindinė OS dalis įvedama iš disko į pagrindinę atmintį ir išlieka ten iki pat kompiuterio išjungimo. Todėl ši OS dalis vadinama rezidentine. Be jos vadinamųjų vidinių komandų kompiuteris atrodytų panašus į lenktyninį automobilį be kuro ir vairuotojo. O kas tada spręstų, kur ir kokiu greičiu važiuoti? Jau minėta, kad pirmosios OS pradėtos kurti 6-tojo dešimtmečio pabaigoje. Tuo metu pagrindinis OS uždavinys buvo automatizuoti paketu vadinamojo užduočių srauto vykdymą. Didelę įtaką paketinio apdorojimo principų populiarinimui turėjo 1965m. Firmos IBM sukurta OS/ Ši OS ne tik palengvino operatorių darbą, bet ir leido iškart, lygiagrečiai vykdyti keletą užduočių. Pradėjus vartoti ryšiams su kompiuteriais dialogines priemones, tapo aktuali darbo laiko paskirstymo iš karto keliems vartotojams problema. Tokie principai realizuoti OS THE (1967m. ) ir Multics (1964-70m. ). Pastarosios sistemos pagrindu firmoje Bell Telephone...
0

Operacines sistemos strukturaparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Operacinės sistemos struktūra. Autoexec. Bat. Į OS galima žiūrėti kaip į didelę ir sudėtingą sistemą, sudarytą iš dalių, kurios valdo. Procesus. Pagrindinę atmintį. Failus. Apsaugos sistemą. Plačiau aptarsime kai kurias OS funkcijas. Procesų valdymas. Programos tekstas yra įvairių instrukcijų seka, o jos vykdymas dinamiškas procesas. Programa yra pasyvi, kol saugoma išorinėje atmintyje, ir tada ji neturi jokios įtakos kompiuteriui. Programa tampa aktyvi, kai įrašoma į operatyviąją atmintį ir OS ją paleidžia. Aktyvi programos būsena vadinama procesu. Taigi procesas yra tam tikras darbas, atliekamas pagal programą. Gyvenime yra daug panašių situacijų (pvz. , muzikinis kūrinys atliekamas pagal anksčiau parašytą partitūrą). Kiekvienas procesas gali patekti į įvairias būsenas: jis gali būti vykdomas, blokuotas, atidėtas, paruoštas vykdyti ir t. T. Atskiras proceso būsenas, perėjimą iš vienos į kitą, taip pat nuo vieno proceso prie kito valdo OS. Pačios OS darbas yra įvairių procesų seka. Paprastai sistemoje vienu metu vyksta daug procesų, kurių dalis gali būti OS procesai (vykdo sistemines užduotis), o kiti vartotojo procesai (vykdo vartotojo taikomąją programą). Kai kuriems procesams gali prireikti tų pačių kompiuterio resursų, todėl OS turi juos tinkamai paskirstyti. Valdydama procesus, OS atlieka tokias pagrindines funkcijas. Palaiko ryšius tarp procesų. Kuriant naują procesą, padaromi įrašai sisteminėse lentelėse, išskiriami tam tikri resursai. Esant laisvam procesoriui, pilnai parengtas (t. Y. Turintis visus reikalingus resursus) procesas gali būti pradedamas vykdyti. Tačiau jis gali būti sustabdytas, jei baigiasi jam skirtas laiko intervalas, jei procesui reikia duomenų, kurie yra išorinėje atmintyje, ir kt. Tada procesorius persijungia prie kito proceso, o tai valdo atitinkama OS programa (procesas). Atminties valdymas. Operatyvioji atmintis saugo duomenis, kuriuos reikia labai greitai pateikti centriniam procesoriui (kuo greičiau, tuo efektyviau jis...
2

Operaciniu sistemu tipaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Operacinių sistemų tipai. Operacinės sistemos gali būti klasifikuojamos pagal įvairius kriterijus, nors dažniausiai konkreti OS gali turėti kelių tipų savybes. Taigi OS gali būti skirstomos pagal. Vienu metu atliekamų užduočių skaičių - vien-(mono-) programės ir daugia-(multi-) programės. Vienu metu valdomų centrinių procesorių skaičių - vienprocesorinės ir multiprocesorinės; paskirstyta OS, valdanti kompiuterių tinklą, taip pat yra multiprocesorinė. Dialogą su vartotoju - interaktyviosios ir neinteraktyviosios. Vartotojo sąveiką su OS atliekant jo užduotį - paketinės, realaus laiko ir paskirstyto laiko. Vienprogramės sistemos. Jau minėjome, kad pirmosios OS buvo suprojektuotos nedidelio greičio kompiuteriams su ribota atmintimi. Jos buvo skirtos vienam vartotojui, nes galėjo priimti komandas tik iš vieno terminalo. Tokios OS galėjo valdyti tik vienos vartotojo programos, įrašytos į pagrindinę atmintį, vykdymą. Be abejo, viena programa negali efektyviai naudoti centrinį procesorių, ypač kai dažnai tenka laukti, kol koks nors įrenginys atliks savo funkcijas (tai būdinga ekonominiams uždaviniams). Vienprogrames OS šiuo metu dažniausiai turi personaliniai kompiuteriai - vartotojas paprastai ir neplanuoja atlikti kelių užduočių vienu metu. O šiuolaikinės didelės kompiuterinės sistemos projektuojamos taip, kad vienu metu galėtų atlikti daug užduočių, ir vadinamos multiprograminėmis. Multiprograminėse OS visų vykdytinų programų kopijos įrašomos į pagrindinę atmintį. OS koordinuoja kiekvienos programos vykdymą. Ji nurodo centriniam procesoriui skirti tam tikrą laiko intervalą kiekvienai programai. Prieš tai joms dar suteikiami vadinamieji prioritetai. Iškart vykdoma tik viena programa. Bet procesorius dirba taip greit, kad atrodo lyg visos programos būtų vykdomos tuo pačiu metu. Be abejo, OS sudėtingėja iškyla persijungimo nuo vienos programos prie kitos uždavinys, atminties valdymo...
0

Papildyta realybėparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kas yra papildyta realybė? Istorija. Naudojami įrenginiai. Papildytos realybės pritaikymas. Papildyta realybė ir mobilios technologijos. Papildyta realybė ir karinė technika. Papildyta realybė ir architektūra. Virtualus tinklainės ekranas (virtual retinal display). Sukūrta papildytos realybės programinė įranga. Qr kodas. Išvados. Papildyta realybė (angl. augmented reality) – realaus pasaulio atvaizdavimas su papildomais kompiuterinės grafikos elementais, suteikiančiais papildomos informacijos apie stebimą objektą. Vaizdas stebimas realiu laiku, naudojant vaizdų stebėjimo įrangą – internetinę kamerą, mobiliojo telefono kamerą, ar kitą priemonę. Gautas vaizdas yra apdorojamas, atpažįstami tam tikri objektai, ir tuo metu ant stebimo vaizdo pateikiama papildoma informacija, grafiniai elementai. Patį terminą pasiulė dirbantis Boeing korporacijoje mokslininkas Tomas Kodelom (ang. Tom Caudell) 1990 metais. Egzistuoja keli papildytos realybės apibrėžimai: 1. Mokslininkas Ronaldas Azuma (ang. Ronald Azuma) 1997 metais apibrėžė papildytą realybę kaip sistemą, kuri: a. Sujungia virtualų ir realų vaizdą b. Sąveikauja realiame laike c. Naudoja 3D grafiką 2. 1994 metais Polas Migramas (ang. Paul Milgram) ir Fumio Kišino (ang. Fumio Kishino) apibrėžė realybės-virtualybės kontinuumą (ang. Milgram's Reality-Virtuality Continuum) – erdvė tarp realybės ir virtualybės, kurioje yra papildyta realybė (arčiau realybės) ir papildyta realybė (arčiau virtualybės). 3. Dar vienas apibrėžimas: papildyta realybė – papildymas realios informacijos įsivaizduojamais objektais, dažniausiai turintis pagalbinės-informacinės savybės. Istorija 1990 m. - "Boeing" tyrinėtojas pirmą kartą paminėjo terminą „Papildytą realybę“ 1992 m. - Louis Rosenbergas pradėjo vystyti pirmą papildytos realybės sistemą, kuri vadinosi „Virtualioji įrangą“. Sistema buvo kuriama JAV kariniams oro pajėgoms. 1993 m. - Loral WDL su sponsoriumi STRICOM pristatė automobilius ir simuliatorius, kuriose buvo įrengtos AR sistemos.
0

Paskalisparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Standartinės aritmetinės funkcijos. Konjunkcija (and ir (veiksmas ir )). Disjunkcija (or arba (veiksmas arba)). Xor (griežtas arba). Salygos sakinys. Ciklai. Repeat. Garsai. Html. Formos. Lentelės. Taškinis sąrasas. Numeruotasis sąrašas. Paveikslelio ikėlimas tinklapį. Sutrumpinimai. Nuoroda į to paties tinklapio vietą. Ženklai. Pakopiniai stiliai. Absoliutieji matai. Santykiniai matai. Spalvos. Šriftas. Šrifto pavadinimo parinkimas. Pabraukimai ir kitokie papuošimai. Fonas. Importavimas. Remeliai. Paraštės. Atvaizdo būdo nustatymas. Slankieji elementai ir jų išdėstymas. Pakopinių stilių metodai. Css selektoriai.
0

Patikimu programu sudarymo metodaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 86
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Patikimų Programų Sudarymo Metodai. Formalios sistemos. Formalios kalbos. 1 Pavyzdys. 2 pavyzdys. 3 pavyzdys. Kalba l. L. L. L. 4 pavyzdys. 5 pavyzdys. 6 pavyzdys. Semantika. 7 pavyzdys. Čia pateikiama L kalbos, pateiktos 3 pavyzdyje, interpretacija I 8 pavyzdys. Tai yra L kalbos alternatyvi interpretacija I Išvedimo sistemos. 9 pavyzdys. Aksiomos. Taisyklė. 10 pavyzdys. 11 pavyzdys. Č. Įrodymai ir teoremos. 1 Teorema. Pabaiga. Išvedamumas. 1 išvedimas. Pabaiga. Pirmoji specifikacija. 1 Žodis -žodis: žodyno sistema. 5 Paprasti duomenų tipai. 2 Kvantorių žymėjimo išplėtimas. Z; y: Z · x - y Î Z. Z. Z · x - y Î Z. Z x > y · x - y Î N. Z; s: pz. Z x Î N1 · x - 1 Î N. N1 · x - 1 Î N. Z. Z $ j: z. N; s: pn. Z. N. Z. Z. Z. Z. N 2 Santrumpų apibrėžimai. P(item x p(item x n. P(item x "i: item; m, n: n. P(item x "i: item; m, n: n. Pn pn. P. Z. P(px x p. P(p x x p. P. P1x == p. P. 5 įvestų žymėjimų santrauka. N. P. P. N. N. N P(item x n. N. P1 x == p. P. Petraičiai Transporto priemonės. N. Funkcijų įvairovė. Apribojimai. Pavadinimas. Simbolis. Dom ¦. Viensįviens. Ran ¦. N m ³ n ·. N m ³ n ·. N ·. N. Head, tail, front ir last. Xa x. Xa seqx. X. N. X ´ seq X a seq X. X ·. F. F. F OrthoNative ; ForeignKnown: F. · ($ max: N. N ·. N. F. F. F. F. F. F. F Copy; readers’: F. F Copy; readers’: F. F. F. F. F. N. F. F. N. F. F. F. N. F. N. Naujų porų įrašymas į žodyną. N. 1 būsena. 2 Operacijos. 3 Išimčių tikrinimas. 1 pavienė eilė. 2 Operacijos. 3 Klaidos. 4 Įvardintos eilės. Užduotis. Abstraktus būsenos modelis. Fleet(activeHires(b)). Operacija A. Taisyklės kintamųjų po kvantoriaus ženklu pervardinimui. Taisyklės kvantorių eiliškumui pakeisti. Taisyklės tiesai ir melui. Taisyklės ne tuščių aibių kvantoriams. L9 taisyklės įrodymas. Taisyklės L11 įrodymas. Taisyklės L12 įrodymas. 1 Instrukcijų struktūra. 2 Reikalavimai. Skaitmeniniai operandai. Mašininų instrukcijų operandai. Operacijų laukai. Išvados. Pirmojo etapo projektavimas. Antrojo etapo...
0

Paieška


bottom