top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "briusterio kampo":

Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimas ...
(Fizika. Tyrimas, 3 psl, 22 kB)
Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimas Darbo tikslas: Remiantis visiškuoju vidaus atspindžiu, nustatyti cilindrinio lešio lūžio rodiklį ir Briusterio kampą. Naudojant lazerio šviesą ir poliaroidą, patikrinti Maliu dėsnį. Teorinė dalis: Natūraliajai šviesai krintant Briusterio kampu iB (1pav.) į dviejų skaidrių, vienalyčių ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 53 kB)
Briusterio kampo nustatymas ir maliu dėsnio patikrinimas 2 Remiantis visiškuoju vidaus atspindžiu, nustatyti cilindrinio lęšio lūžio rodiklį ir Briusterio kampą. Naudojant lazerio šviesą ir poliaroidą, patikrinti Maliu dėsnį. 1. Aparatūra ir darbo metodas. Aparatūros principinė schema parodyta 3.8 paveiksle. 2. Darbo rezultatai. Išvados. Kuo ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 17 kB)
Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio tikrinimas 3 Darbo tikslas. Remiantis visiškuoju vidaus atspindžiu, nustatyti cilindrinio lęšio lūžio rodiklį ir Briusterio kampą. Naudojant lazerio šviesą ir poliaroidą, patikrinti Maliu dėsnį. Teorinė dalis. Natūraliajai šviesai krintant Briusterio kampu iB į dviejų skaidrių, vienalyčių aplinkų ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 11 kB)
Maliu dėsnio tikrinimas ir Briusterio kampo nustatymas ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 6 psl, 51 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom