top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 11 su reikšme "gyvenamoji vieta":

Civilinės teisės samprata, tai teisės normų sistema, skirta reguliuoti nepavaldžių subjektų turtinius santykius, kurių objektas turi tiesiogiai išreikštą arba numanomą vertę, taip pat su turtiniais susijusius bei nesusijusius asmeninius turtinius santykius siekiant sukurti privačios nuosavybės teise pagrįsta visuomenės ekonominę bazę, kuri
(Teisė. Konspektas, 23 psl, 55 kB)
Fizinių asmenų teisnumas. Fizinio asmens teisnumo pradžia ir pasibaigimas. Santykinis veiksnumas. Gyvenamoji vieta,jos juridinė reikšmė. Fizinių asmenų teisnumo lygybė. LR Konstitucija apie fizinių asmenų lygiateisiškumą. Fizinių asmenų teisnumo turinys,teisnumo realumas ir garantijos. Fizinių asmenų veiksnumas. Visiškas veiksnumas. Pripaž ...
(Teisė. Konspektas, 3 psl, 10 kB)
Tyrimo metodologija. Kiekybinio tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados ir siūlymai. Respondentų amžius. Respondentų socialinė padėtis. Respondentų gyvenamoji vieta. Respondentų atsakymai, ar lankosi kino teatre „spindulys“. Respondentų pasirinktos alternatyvos. Respondentų lankomumas kino teatre „spindulys“. Motyvai skatinantys lankytis ...
(Vadyba. Tyrimas, 12 psl, 98 kB)
Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų, ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) pagal testamentą (CK 5.1 str. 1 d.). Palikimo atsiradimo momentas yra palikėjo mirtis. Palikimo atsiradimo vieta yra paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta. Jeigu ji nežinoma, tai p ...
(Teisė. Prezentacija, 24 psl, 162 kB)
Įvadas. Pozityviosios socializacijos samprata. Socializacija ir bendruomenė. Šeima , kaip vienas iš pozityviosios socializacijos veiksnių. Mokykla – pozityvios socializacijos skleidėja. Socialinė pedagogika ir socialinis pedagogas. Išvados. Literatūra. Paprastai suvokiama, jog bendruomenė sudaryta iš tam tikro skaičiaus individų, kurie t
(Edukologija. Referatas, 15 psl, 26 kB)
Dokumentinė dalis 1. Gydymo įstaiga, skyriaus pavadinimas RKL Chirurginės infekcijos skyrius 2. Atvykimo į skyrių data, valanda 2014-04-28, 10:20 3. Paciento vardo ir pavardės inicialai, amžius, lytis G.B., 61 m., moteris 4. Ūgis, svoris 170 cm., 75 kg 5. Medicininė informacija (trumpa chirurginės ligos anamnezė, ligos diagnozė:
(Medicina. Tyrimas, 10 psl, 22 kB)
Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Šiauliai, 2009 m. vasario mėn. 04 d. Mes, z. J a. k. 47000000000, gyv. Ežero g. 260, Šiauliai ir V. J. a. k. 37000000000, gyv. Ukmergės g. 150, Šiauliai, toliau sutartyje- Šalys, sudarėme šią sutartį. Sutarties dalykas. Šia sutartimi šalys siekia, abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sutarti dėl s
(Teisė. Namų darbas, 1 psl, 5 kB)
Tarptautinės privatinės teisės dalykas, sistema. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo metodai. Tarptautinės privatinės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Tarptautinės privatinės teisės subjektai. Tarptautinės kolizinės teisės ir privatinės teisės vienodinimas. Teismų jurisdikcijų kolizijos samprata ir teisės šaltinių apžvalga
(Teisė. Konspektas, 81 psl, 162 kB)
Įvadas - 3 -. Užduotis. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika - 6 -. Užduotis - 9 -. Užduotis. Skurdo rodiklių įvertinimas - 12 -. Užduotis. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė) - 14 -. V užduotis. Determinacijos koeficientao įvertis - 18 -. Vi užduotis. Regresijos koeficiento reikšming
(Matematika. Kursinis, 4 psl, 101 kB)
Įvadas. Bendra namų ūkio charakterstika. Kokybiniai duomenys. Gyvenamoji vieta. Išsimokslinimas. Socialinė-ekonominė grupė. Kiekybiniai duomenys. Charakteristikų apibrėžimai. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokryp ...
(Matematika. Kursinis, 22 psl, 101 kB)
Įvadas. Bendra namų ūkio charakterstika. Kokybiniai duomenys. Gyvenamoji vieta. Išsimokslinimas. Socialinė-ekonominė grupė. Kiekybiniai duomenys. Charakteristikų apibrėžimai. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokryp ...
(Matematika. Kursinis, 20 psl, 74 kB)

Paieška


bottom