top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "kalbos klaidos prieža":

Įvadas. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata. Ir reikšmė. Nuospendžių ir nutarčių apskundimas apeliacine tvarka. Apeliacinio skundo turinys, padavimo tvarka ir terminai. Proceso veiksmai, atliekami gavus apeliacinį skundą. Nutarčių apskundimo apeliacine tvarka ypatumai. Bylų nagrinėjimas apeliacines instancijos teisme. Apel
(Teisė. Kursinis, 16 psl, 35 kB)
Teisės sociologijos apibūdinimas. 1 tema. Teisės sociologijos samprata ir objektas. Teisės ir sociologijos sąvokos. Teisė kaip teisingumas ir teisė kaip tvarka, jų santykis. Teisė. Teisė kaip teisingumas. Teisė kaip tvarka. Teisių ir pareigų pusiausvyra. Sociologiją. Teisės sociologija. Teisės sociologijos sampratos ir metodologiniai pagri
(Teisė. Konspektas, 94 psl, 371 kB)
Ivertinimo procedūra. Interviu informacijai surinkti. Kontakto užmezgimas: svarbu turėti mintyje vaiko baimės, gėdos ir nepasitikėjimo jausmus. Pasiruošti tinkamą įžanginę kalbą (prisistatymas ir paaiškinimas, ką dabar veiksite). Reiktų pasistengti išvengti klaidos, kai iš anksto padarome prielaidą, kad su vaiku yra blogai elgiamasi. Tarki
(Psichologija. Konspektas, 7 psl, 26 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom