top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "ldk valdymas":

Lietuvos valstybės susidarymas. Nelietuviškų žemių prijungimas prie lietuvos ir jų teisinė padėtis. Feodalų (bajorų) sluoksniai ir jų teisinė padėtis. Dvasininkų teisinė padėtis. Valstiečių kategorijos ir jų padėtis. Miestų kategorijos ir miestiečių teisinė padėtis. Didžiojo kunigaikščio valdžia. Ponų tarybos susidarymas ir jos funkcijos.
(Teisė. Konspektas, 62 psl, 180 kB)
Teisinė mintis ir teisės mokslas. Aukštųjų teisės studijų pradžia. Lietuvos valdymas iki 1863 (251 – 266 psl.). LDK teises galiojimo problema (266 – 274 psl.). Rusijos imperijos teises ivedimas lietuvoje (274 – 279 psl.). Valdymo ypatumai po 1863m. sulikimo. Režimo pokyčiai 1863-1900m. 1900-15m. Užnemunė(1795-1915m.). Lenkijos karalystė. N ...
(Teisė. Konspektas, 2 psl, 113 kB)
LDK susidarymas ir personalinė unija su Lenkija. 3. LDK valstybinė santvarka XV a. ir XVI a. pradžioje. 4. Administracinis-teritorinis suskirstymas ir vietinis valdymas. XV a.-XVI a. pradžioje. 5. Administracinio-teritorinio suskirstymo ir vietinio valdymo reforma. 6. Pavietų Seimeliai. 7. LDK Seimo reforma. 8. 1569 m. Liublino unija. Abie ...
(Teisė. Konspektas, 60 psl, 132 kB)
VYTAUTO VALDYMAS (1392-1430 m.). Įsitvirtinimas valdžioje. Jogailai tapus Lenkijos karaliumi, iškilo LDK valdymo klausimas. Vytautas buvo nepatenkintas, kad Jogaila savo vietininku paskyrė brolį Skirgailą, todėl paprašė karinės ir politinės Ordino paramos, suartėjo su Maskva. Norėdamas išsaugoti Lenkijos sostą ir nutraukti Gediminaičių din ...
(Istorija. Referatas, 2 psl, 7 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom