top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 17 su reikšme "ldk teise":

Genčių teisė. Antikinės civilizacijos žlugimas ir barbarų įsigalėjimas. Gentinės (barbarų) teisės esminiai bruožai. Salijų, saksų, bavarų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatybės. Teritorinio teisės taikymo įsigalėjimas. Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais: bažnyčios skilimas, popiežių revoliucijos raida, re
(Istorija. Konspektas, 71 psl, 186 kB)
Kazimiero Teisynas skiriamas žemvaldžiams feodalams, kurie turėjo teisti savo valdinius – bajorus ir valstiečius. Tai nuostatai, kokias bausmes jie gali skirti ir kaip jas nustatyti. XV. Ne taip griežtai buvo žiūrima ar įstatymas tinkamai paskelbtas ir kuriai teritorijai jis taikomas, svarbiausia buvo, kad jis būtų veiksmingas. Todėl daug
(Teisė. Prezentacija, 12 psl, 300 kB)
LDK ikistatutinė teisė XIV-XVI a. LDK ikistatutinė teisė X-XVI a. Žemės privilegijos (bendravalstybinės) 1387, 1413, 1434, 1492, 1501m.: leidimo priežastys, feodalinės žemėvaldos plėtra ir valstybės institucijų įtvirtinimas. Pirmoji bendravalstybine privilegija (1387 m.). Antroji bendravalstybine privilegija (1387 m.). Vytauto ir jogailos ...
(Teisė. Konspektas, 5 psl, 24 kB)
LDK ikistatutinė teisė XIII-XV konspektas Pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje santykiai tarp bendruomenės narių buvo reguliuojami papročiais. Susidarant feodaliniams santykiams, papročių turinys buvo keičiamas. Paprotinės teisės normos reguliavo feodalų ir jų valstiečių santykius, nes didžiojo kunigaikščio valdžia nesikišo į feodalų vidaus ...
(Teisė. Konspektas, 5 psl, 27 kB)
Lietuvos valstybės susidarymas. Nelietuviškų žemių prijungimas prie lietuvos ir jų teisinė padėtis. Feodalų (bajorų) sluoksniai ir jų teisinė padėtis. Dvasininkų teisinė padėtis. Valstiečių kategorijos ir jų padėtis. Miestų kategorijos ir miestiečių teisinė padėtis. Didžiojo kunigaikščio valdžia. Ponų tarybos susidarymas ir jos funkcijos.
(Teisė. Konspektas, 62 psl, 180 kB)
Lietuvių valstybė viduramžiais – politinė nacija, etninė nacija. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teisės kodifikacija: statutų rengimo sąlygos , jų kūrėjai ir tyrinėtojai. Pirmasis lietuvos statutas (1529). Antrasis lietuvos statutas (1566 m.). Trečiasis lietuvos statutas (1588 m.). Lietuvos statututų struktūra ir sistema. Viešosios tei
(Teisė. Konspektas, 79 psl, 3473 kB)
Lietuvos teisės istorijos dalykas. Teisės formavimasis ir raida nuo LDK susidarymo iki X a. Pab. Teisės raida nuo lietuvos didžiojo kunigaikščio privilegijų iki teisės kodifikavimo (XIV a. Pab. – xvi a. pradž.). LDK teisės kodifikavimas xvi a. Ir tolesnė raida iki XVIII a. Pab. Ldk teisinio reguliavimo pagrindai ir jų raida iki valstybės o ...
(Istorija. Konspektas, 82 psl, 202 kB)
Lietuvos teisės raidos periodizacija ir jos santykis su valstybingumo raidos etapais. Ii tema. Teisės formavimasis ir raida nuo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) susidarymo iki XIV a. Pabaigos. Ldk teisės šaltinių rūšys. Privilegijomis. Šalia privilegijų buvo kuriami ir visai nauji teisės aktai reguliuoti naujus susiformavusius san ...
(Teisė. Konspektas, 32 psl, 87 kB)
Lietuvos valstybės teisės istorijos dalykas? Teisės formavimasis ir raida nuo ldk susidarymo? Teisės kodifikavimas? Ldk teismų sistema? Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Žemės teismas. Pilies teismas. Pakamario teismas. Kaptūrinis teismas. Trečiųjų teismas. Vyriausiasis li ...
(Teisė. Konspektas, 82 psl, 35 kB)
Modernių miestų atsiradimas vakarų europoje ir jų kova už savarankiškumą. Miesto teisės šaltiniai ir savaldos institucijų sistema. Miestų teisės šeimos. Ldk magdeburgo miesto teisė: teisės šaltiniai, miestiečių teisinės. Padėties ypatybės, nuosavybės, prievolinės ir baudžiamosios teisės. Bruožai. Prekybos teisės centrai ir teisės šaltiniai ...
(Teisė. Konspektas, 4 psl, 15 kB)
RENESANSAS LDK(REFORMACIJA LIETUVOJE IR PRUSIJOJE) XVI a. Renesansas pasiekė ir Lietuvą, augo miestai kartu su amatais ir prekyba. XVI a. apie 30 Lietuvos miestų turėjo Magdeburgo teises. Miestų plėtra nebuvo sparti, nes šalia didesnių miestų kūrėsi mažesni miesteliai, kuriuose taip pat gyvavo amatai ir vyko prekyba. Gyviau plėtėsi užsien ...
(Lietuvių kalba. Prezentacija, 13 psl, 298 kB)
Teisinė mintis ir teisės mokslas. Aukštųjų teisės studijų pradžia. Lietuvos valdymas iki 1863 (251 – 266 psl.). LDK teises galiojimo problema (266 – 274 psl.). Rusijos imperijos teises ivedimas lietuvoje (274 – 279 psl.). Valdymo ypatumai po 1863m. sulikimo. Režimo pokyčiai 1863-1900m. 1900-15m. Užnemunė(1795-1915m.). Lenkijos karalystė. N ...
(Teisė. Konspektas, 2 psl, 113 kB)
Nurodykite esminius Anglijos gentinės ir kontinentinės gentinės teisės skirtumus. Vakarų Europos tautų teisės istorija prasidėjo nuo teisės papročių.Nerašyta,nesant raštijos,papročių teisė čia ilgai vaidino svarbiausią visuomenės santykių reguliatiriaus vaidmenį.Greta papročių tautose taip pat galiojo negausūs pavieniai centrinės valdžios
(Teisė. Namų darbas, 3 psl, 8 kB)
Antikos teisė. Antikos teisė. \"vulgarioji\" romėnų teisė viduramžiais: alariko \"romos vestgotų įstatymas\", \"teodoriko ediktas\". Romėnų teisės renesansas xi a. Ir pirmieji universitetai. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Genciu teise. Esminiai bruožai. Salijų teisynas. Sutartys. Santuoka, šeima. Paveldėjimas. Nusikaltimai ir bausmės. Bava
(Teisė. Konspektas, 49 psl, 167 kB)
Genčių teisė. Antikinės cilizacijos žlugimas ir barbarų įsigalėjimas. Gentinės (barbarų) teisės esminiai bruožai. Salijų, saksų, bavarų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatybės. Teritorinio teisės taikymo įsigalėjimas. Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais: bažnyčios skilimas, popiežių revoliucijos raida, refo
(Teisė. Konspektas, 42 psl, 187 kB)
Nurodykite Carinės Rusijos XIX a. Teisės kodifikacijas ir jų šaltinius. 2. Nurodykite esminius kanonų teisės skirtumus nuo gentinės ir karalių teisės. 3. Nurodykite LDK žemės ir sričių privilegijų skirtumu. Uždavinys. Buvo nužudytas bajoras, turėjęs 2 sūnus ir 2 nepilnametes dukras. Pilnametis sūnus buvo išvykęs į užsienį, todėl galvinės b ...
(Teisė. Namų darbas, 8 psl, 12 kB)
Visoje Lietuvoje nebuvo vieningos sistemos. 18 a.pb didžiąją dali, Nemuno puse pasiėmė Rusiją, o kitą Prusija. Pagrindinėje Lt dalyje, rusijos imperijos, CT įsigaliojo ne iš karo, galiojo 1588 Lt statutas., tačiau kartu buvo išleidžiami carinės rusijos įstatymai, kurie keitė ir taikė lt galiojusias vietines normas. 19 a.pr prijungtose prie
(Teisė. Konspektas, 1 psl, 4 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom