top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 9 su reikšme "nelaimingi atsitikimai":

Nelaimingi atsitikimai dirbant su elektros įrenginiais ...
(Sauga. Referatas, 14 psl, 221 kB)
Nelaimingi atsitikimai, jų tyrimai ir priežastys Įžanga. Dėstymas. Nelaimingų atsitikimų skirstymas. Nelaimingo atsitikimo darbe priežastys. Pranešimas įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. Teisės aktai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. Mano pasirinkto darbo tema skamba taip: „Nelaimingi atsitikimai, ...
(Teisė. Referatas, 11 psl, 18 kB)
Įvadas. Mano darbo tikslas. Kineziterapeuto veiksmai prieš darbo pradžią. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Drabo sauga kineziterapijos kabinete. Kineziterapeuto darbas su gulinčiais ligoniais. Stresas ir emocinis išsekimas. Naudotos literatūros sąrašas. Įvadas. Kiekvieno žmogaus teisė - turėti tinkamas, saugi
(Medicina. Referatas, 10 psl, 17 kB)
Įvadas. Įmonės charakteristika. Darbuotojų saugos ir sveikatos. Užtikrinimas įmonėje. Darbuotojų instruktavimas. Saugos ir sveikatos darbe klausimais. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų saugai ir sveikatai labai pavojingų. Darbų statybvietėse sąrašas. Kritimo iš aukščio ir griūvimo pavojus
(Sauga. Referatas, 14 psl, 21 kB)
Įvadas. Savižudybės samprata. Savižudybių raida lietuvoje. 1 savižudybių raida nuo 1924 iki 1999 metų. 2 savižudybių rodikliai lietuvoje po 1990 metų. Savižudybių priežastys. 1 socialinės savižudybių priežastys. 2 psichologinės savižudybių priežastys. Suicidinė elgsenos dinamika. V mitai apie savižudybę. Vi kaip padėti žmogui galvojančiam
(Sociologija. Referatas, 12 psl, 20 kB)
Ekspertizes savoka. Istorija. Eksperto pareigos. Eksperto teises. Eksperto nusalinimas. Ekspertiziu rusys. Gyvunu lavonu ekspertize. Gyvu gyvuliu ekspertize. Daiktiniu irodymu ekspertize. Veterinariniu dokumentu ekspertize. Ekspertizes isvadu rasymas. Teismine tanatologija. Lavoniniu pakitimu reiksme teismo veterinarijoje. Lavono mumifikac
(Medicina. Konspektas, 3 psl, 13 kB)
1.Elektos srovės poveikis žmogaus organizmui, jį nulemiantys faktoriai, apsauga. 2.Apsauga nuo žaibo. Statinė elektra. 3.Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. 4.Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. 5.Potencialiai pavojingi įrenginiai (PPĮ) ir darbai. 6.Darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė ir s
(Sauga. Špera, 3 psl, 93 kB)
Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Gaisrams gesinti naud. 2 būdai. Pastatu atsparumas ugniai jo padidinimas. Gaisrines saugos reikalavimai pastatams. Žmonių evakuacija iš pastatų. Žmonių srautai. Ergonomika. 10 fizinių ir 10 pažinimo principų. Fiziniai. Pažinimo. Teisiniai darbų sau
(Sauga. Konspektas, 6 psl, 25 kB)
1.Apsauga nuo žaibo. Statinė elektra. Statinė elektra. 2.Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. 3.Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Priemonės. 4. Pastatu atsparumas ugniai jo padidinimas. Sauga. 8.Teisiniai darbų saugos dokumentai. 9. Darbdaviu ir darbuotoju pareigos DSS srityje. Pavojingi darbai pavojingi irenginiai. 1
(Sauga. Konspektas, 5 psl, 16 kB)

Paieška


bottom