top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "pirmykste visuomene":

Administracinės atsakomybės sąvoka. Administracinės atsakomybės principai. Aplinkybės šalinančios administracinę atsakomybę. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų. Teisinės atsakomybės rūšių. Išvados. Naudota literatūra. Kas yra administracinė atsakomybė? Prieš pradedant kalbėti apie bet kokią teisinę atsakomybę, pirma reikia su
(Teisė. Referatas, 11 psl, 12 kB)
Teisinio santykio kilmė. Daktinės ir prievolių teisės filosofiniai pagrindai. Pirmykštės visuomenės. Apie stipresniojo teisę. Apie vergovę. Apie visuomenės sutartį. Reali valstybė. Suverenumas nedalijamas. Suverenios valdžios ribos. Visuotinis teisės dėsnis. Kantas. Teisė sujungta su įgaliojimu priversti. Būtinumo teisė. Privatinė teisė. i
(Teisė. Konspektas, 7 psl, 27 kB)
Retai kas iš rašiusiųjų apie metaforą nėra rėmęsi Aristoteliu3: „Metafora – tai žodžio, reiškiančio vieną daiktą, perkėlimas į kitą daiktą. Perkėlimas arba iš giminės į rūšį, arba iš rūšies į giminę, arba iš rūšies į rūšį, arba pagal analogiją“. Metafora, pasak lenkų literatūros tyrinėtojos M.Majenovos - nėra tik žodinė operacija, tai i
(Lietuvių kalba. Namų darbas, 9 psl, 14 kB)
Turinys. Įvadas. Teisės samprata. Teisės sąvoka. Teisės požymiai. Teisė objektyviuoju ir subjektiniu požiūriu. Teisės klasifikacija. Teisės lygmenys. Išvados. Priedai , 9. Literatūra. Įvadas. Teisės kūrimosi ir raidos kelias – ilgas ir sudėtingas. Jos atsiradimas siejamas su ekonominėmis ir socialinėmis permainomis, įvykusiomis paskutiniuo
(Teisė. Referatas, 8 psl, 14 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom