top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "politines partijos reiksme":

Civilinės teisės samprata, tai teisės normų sistema, skirta reguliuoti nepavaldžių subjektų turtinius santykius, kurių objektas turi tiesiogiai išreikštą arba numanomą vertę, taip pat su turtiniais susijusius bei nesusijusius asmeninius turtinius santykius siekiant sukurti privačios nuosavybės teise pagrįsta visuomenės ekonominę bazę, kuri
(Teisė. Konspektas, 23 psl, 55 kB)
Įvadas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos bruožai, funkcijos, ypatumai. Konstitucinės kontrolės būdai ir formos. LR konstitucijos struktūra, normų bruožai ir pagrindiniai principai. Konstitucijos teisinės savybės. Pagrindiniai konstitucijos bruožai. Lr konstitucijos santykis su kitais teisės aktais. Konstitucijos reikšmė ir išskirtinum
(Teisė. Kursinis, 30 psl, 39 kB)
Lietuvos valstybės susidarymas. Nelietuviškų žemių prijungimas prie lietuvos ir jų teisinė padėtis. Feodalų (bajorų) sluoksniai ir jų teisinė padėtis. Dvasininkų teisinė padėtis. Valstiečių kategorijos ir jų padėtis. Miestų kategorijos ir miestiečių teisinė padėtis. Didžiojo kunigaikščio valdžia. Ponų tarybos susidarymas ir jos funkcijos.
(Teisė. Konspektas, 62 psl, 180 kB)
Politikos mokslo samprata ir struktūra. Politikos tyrimo metodai. Politinės partijos, jų susiformavimas, reikšmė. Moderni valstybė, jos f-cijos, valstybės sandara. Parlamentinė valdžia, jos organizavimas, įstatymu leidyba. Vykdomoji valdžia, ministrų kabinetai, atsakomybė. Konstitucionalizmas. Lt respublikos konstitucinė tradicija.
(Politologija. Špera, 5 psl, 14 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom