top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 10 su reikšme "reakcijo tyrimas":

Eukariotinės ląstelės sandara ir funkcijos. Dvimembranės ląstelės organelės: branduolys, mitochondrijos, chloroplastai. Šviesinis ir elektroninis mikroskopai, pro juos matomi ląstelių ir jų struktūrų dydžiai. Amebos prisitaikymas vykdyti gyvybines funkcijas. Gyvūninės, augalinės ir grybo ląstelių sandara. Augalų audiniai ir jų funkcijos. G
(Biologija. Konspektas, 38 psl, 73 kB)
Patologijos sąvoka. Morfologijos sąvoka. Kraujotakos nepakankamumo apibrėžimas. Aterosklerozė. Išėminė (koronarinė) širdies liga. Infarktas, miokardo infarktas. Trombozė, vietinis veninis kraujo apytakos nepakankamumas. Embolija, pate. Išvados. Informacijos šaltiniai. Patologija - ligų tyrimas ir diagnozavimas tiriant audinius, organus a
(Medicina. Referatas, 12 psl, 18 kB)
Neurologija. Centrinis ir periferinis paralyžius. Paralyžiaus apimtis. Raumenų tonuso pobūdis. Refleksai, patologiniai refleksai. Sinkinezės. Elektromiografinis tyrimas. Regimasis nervas, n.opticus. Regimojo nervo pažeidimo simptomai. Akių dugno patologija. Akies judinamojo, skridininio ir atitraukiamojo nervų pažeidimo simptomai. Akies ju
(Medicina. Konspektas, 72 psl, 174 kB)
Motyvacijos samprata Freudo teorijoj. Topografinė. Psichikos lygmenys. Funkcionavimo būdai. Dinamin. Psichologinės jėgos . Kontrajėgos . Instinktyviais potraukiais laikė. Ekonominė. Keliukas. Genetinė. Stadijos. Struktūrinė. Adaptacinė. Bendrumai. Humanistinė motyvacijos teorija. Aktualizacijos f-jos:. 1.organizmo palaikymas . Du motyvacij
(Psichologija. Konspektas, 23 psl, 131 kB)
Motyvacijos samprata Freudo teorijoj. Topografinė. Psichikos lygmenys. Funkcionavimo būdai. Dinamin. Psichologinės jėgos . Kontrajėgos . Instinktyviais potraukiais laikė. Ekonominė. Keliukas. Genetinė. Stadijos. Struktūrinė. Adaptacinė. Bendrumai. Humanistinė motyvacijos teorija. Aktualizacijos f-jos:. 1.organizmo palaikymas . Du motyvacij
(Psichologija. Konspektas, 23 psl, 11 kB)
Reakcijos laiko tyrimas ...
(Psichologija. Tyrimas, 13 psl, 26 kB)
Reakcijos laiko tyrimas (psichologija) ...
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 11 psl, 31 kB)
Literatūros apžvalga. Tikslas - ištirti stroop efektą ir išsiaiškinti kaip tiriamasis į jį reaguoja. Darbo priemonės: kompiuteris su specialia programa, kurios pagalba buvo atliktas tyrimas. Tiriamasis. Studentė mergina, 18 metų, j.m. Darbo eiga – tyrimas vyko auditorijoje, kurioje tiriamasis įsijungęs Stroop‘o programą, turėjo atlikti tyr
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 5 psl, 12 kB)
G spindulių silpimo medžiagoje tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Rezultatai. Absorbuojanti medžiaga. Išvados. Nustatyti g spindulių tiesinį ir masinį silpimo koeficientus ir pusstorius dviem skirtingoms medžiagoms. Radioaktyvumu vadiname savaiminį vienų atomų branduolių virsmą kitų atomų branduoliais, kurio met
(Fizika. Laboratorinis darbas, 8 psl, 22 kB)
Degimas ir sprogimas. degių medžiagų savybės. Gaisru gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Gaisrinės saugos organizavimas. Pastatų atsparumas ugniai jo padidinimas. Žmonių evakuacija iš pastatų. Automatinės gaisru gesinimo sistemos, gaisrinė signalizacija ir ryšiai. Teisiniai darbuotoju saugos ir sveikatos dokumentai. Darbdavių ir darbuo
(Sauga. Špera, 3 psl, 61 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom